Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1809870

Họ tên: Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: Sat Nov 05 2011 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 1

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Quận/Huyện: Quận Ngô Quyền

Trường: TH Nguyễn Thượng Hiền

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top