Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1803580

Họ tên: Vũ Đặng Xuân Mai

Ngày sinh: Wed Sep 15 2010 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 2

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Thị xã Từ Sơn

Trường: TH Tân Hồng

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top