Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1773386

Họ tên: Nguyễn Chi Mai

Ngày sinh: Tue Jan 01 2008 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 5

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Thị xã Từ Sơn

Trường: TH Châu Khê 2

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top