Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1707213

Họ tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Ngày sinh: Sat Nov 24 2007 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp

Quận/Huyện: Huyện Cao Lãnh

Trường: TH Phong Mỹ 3

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top