Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1345676

Họ tên: Trần Quang Minh

Ngày sinh: Sun Sep 10 2006 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 6

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Quận/Huyện: Huyện Tam Nông

Trường: TH Xuân Quang

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top