Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1168488

Họ tên: Nguyễn Hiền Trang

Ngày sinh: Thu Apr 23 2009 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 3

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Bắc Từ Liêm

Trường: TH Đông Ngạc B

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top