Tài khoản vi phạm quy chế Thi Trạng Nguyên

16/09/2019 | 11:11 147113

 
TÀI KHOẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Để đảm bảo tính công bằng và khách quan cho các thí sinh, BTC sẽ khóa những tài khoản vi phạm quy chế thi.

Để không vi phạm quy chế thi, học sinh cần thực hiện
1. Mỗi học sinh chỉ sử dụng duy nhất 1 tài khoản để học và thi.
2. Tài khoản cần có số điện thoại để kích hoạt.
3. Tài khoản cần đúng họ tên, trường, lớp.

Lưu ý: Học sinh bị khóa tài khoản vì lý do sau:

+ Do sử dụng 1 số điện thoại kích hoạt nhiều tài khoản.

+ Do có tên phản cảm, tên thiếu dấu, không đúng họ tên.

+ Chưa kích hoạt tài khoản.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 1900633330 (giờ hành chính). 

Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

BTC