Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SỐ 101 - THI HỘI (CẤP TỈNH)

12/01/2017 | 00:00 3544

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG SỐ 101 - THI HỘI (CẤP TỈNH)

BTC đã ra quyết định khen thưởng số 101/QD-TNV ngày 11/05/2017

Điều 1: Công nhận học sinh đạt giải Thi Hội trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet cấp tỉnh/thành phố dành cho học sinh tiểu học năm học 2016 - 2017 có tên trong danh sách kèm theo

Điều 2: Căn cứ vào danh sách thí sinh đạt giải nêu tại Điều 1, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học có hình thức tuyên dương, khen thưởng cho các học sinh đạt giải theo quy định hiện hành. 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI THI HỘI CỦA CÁC TỈNH THÀNH 

(Click vào link - tải file về, tìm trong các sheet ghi tên từng tình, kiểm tra thông tin)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI THI HỘI CỦA HẢI PHÒNG - HÀ NỘI (tải tại đây)

Mọi ý kiến về giải thưởng, chỉnh sửa thông tin xin gọi về BTC theo đường dây nóng: 04 6666 8786 hoặc 0906228366:

(BTC nhận chỉnh sửa đến hết 24h ngày 16/5/2017)

BTC lưu ý về giấy khen thi Hương

Những thí sinh đã được cấp giấy khen thi Hội, sẽ không cấp giấy khen thi Hương.

Những thí sinh tham gia thi Hội, nhưng không được cấp giấy khen thi Hội sẽ được cấp giấy khen Thi Hương theo tiêu chí sau:

+ 300 ̀điểm thi Hương: cấp giải khuyến khích thi Hương

+ 290 điểm thi Hương: cấp giấy khen "Đạt thành tích cao" kỳ thi Hương

Thầy Cô kiểm tra, nếu học sinh trong tiêu chuẩn được cấp giấy khen thi Hương, thầy cô lập danh sách, gửi về BTC theo email: hotro@trangnguyen.edu.vn

Thời gian gửi đăng ký đến hết 24h ngày 20/5. 

 

BTC