QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐÌNH VÀ DANH SÁCH XẾP GIẢI THI ĐÌNH - CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2021 - 2022

18/05/2022 | 18:25 11500

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 22/QĐ-BTCTNTV

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên internet cấp Quốc gia
dành cho học sinh tiểu học, năm học 2021 – 2022
-------------
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
     Căn cứ vào quyết định số 701/QĐ-BTCTNTV ngày 20/08/2021 của Ban Tổ chức về việc ban hành thể lệ sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh tiểu học, năm học 2021 - 2022;
      Căn cứ kết quả thi cấp Quốc gia “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh tiểu học ngày 14/05/2022;
      Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận 277 học sinh đạt các giải Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến Sĩ, Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích trong cuộc thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên internet cấp Quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm học 2021 – 2022 (có tên trong danh sách đính kèm).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1, Ban tổ chức cuộc thi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" cấp giấy khen và học bổng cho học sinh theo thể lệ.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

        TM. BAN TỔ CHỨC

           TRƯỞNG BAN

                 (đã kí)

 

       TRỊNH THỊ HƯƠNG


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 -2022

Danh sách xếp giải thi Đình khối 4 năm học 2021 - 2022 

STT SBD Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh XẾP GIẢI
1 1203703 Lương Chí Dũng Khối 4 4A TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ TRẠNG NGUYÊN
2 2241796 Nguyễn Minh Đăng Khối 4 4A TH Yên Phú Yên Mô Ninh Bình BẢNG NHÃN
3 8276899 Lê Hà Chi Khối 4 4A3 TH Đinh Tiên Hoàng Việt Trì Phú Thọ THÁM HOA
4 8946650 Nguyễn Thị Thục Ngân Khối 4 4A3 TH Đinh Tiên Hoàng Việt Trì Phú Thọ HOÀNG GIÁP
5 8910042 Vũ Thiên Kim Khối 4 4T TH Dân lập Ban Mai Hà Đông Hà Nội TIẾN SỸ
6 10174520 Ngô Quang Minh Khối 4 4A4 TH Thị trấn Vũ Thư Thái Bình Nhất
7 9810029 Nguyễn Trang Huyền Khối 4 4A TH Nguyễn Viết Xuân Yên Bình Yên Bái Nhất
8 2263110 Thái Tuấn Nghĩa Khối 4 4A1 TH Số 1 Thị Trấn Mường Khương Mường Khương Lào Cai Nhất
9 8975868 Trần Hồng Anh Khối 4 4D TH Gia Đông 1 Thuận Thành Bắc Ninh Nhất
10 8597005 Lê Bích Thủy Khối 4 4A6 TH Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc Nhất
11 8588108 Nguyễn Nhật Thanh Khối 4 4A TH Khánh Yên Trung Văn Bàn Lào Cai Nhất
12 10943054 Trần Hoàng Ngân Khối 4 4K TH Âu Cơ Tuy Hòa Phú Yên Nhất
13 2575913 Hoàng Vũ Thu Bình Khối 4 4A TH & THCS Trần Quốc Toản Bắc Ninh Bắc Ninh Nhất
14 2449745 Bùi Minh Trí Khối 4 4A1 TH Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh Nhất
15 8227498 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi Khối 4 4A6 (SH) TH Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh Nhất
16 10164151 Nguyễn Thanh Thủy  Khối 4 4A4 TH Võ Cường 2 Bắc Ninh Bắc Ninh Nhất
17 8823812 Phạm Mỹ Duyên Khối 4 4A4 TH Vân Dương Bắc Ninh Bắc Ninh Nhất
18 9885219 Nguyễn Minh Khôi Khối 4 4A1 TH Thị trấn Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh Nhất
19 10097269 Hà Đức Mạnh Khối 4 4B TH Mỹ Thuận 1 Tân Sơn Phú Thọ Nhất
20 10263277 Nguyễn Minh Ngọc Khối 4 4D TH Vạn Ninh Gia Bình Bắc Ninh Nhất
21 8539401 Lê Ngọc Bảo Hân Khối 4   TH Quỳnh Mai Hai Bà Trưng Hà Nội Nhất
22 10708375 Trần Ngọc Diệp Khối 4 4A6 TH Kim Đồng Ba Đình Hà Nội Nhất
23 8625906 Đỗ Tuệ Lâm Khối 4 4A1 TH Dạ Hợp Hòa Bình Hòa Bình Nhất
24 10097812 Trần Bảo Khuyên Khối 4 4D TH Bảo An 2 Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận Nhất
25 9149812 Trần Đăng Quân Khối 4 4/5 TH Nguyễn Bá Ngọc Rạch Giá Kiên Giang Nhất
26 8769568 Đặng Ngọc Khánh Linh Khối 4 4B TH Lạc Vệ 2 Tiên Du Bắc Ninh NHÌ
27 10326919 Nguyễn Hữu Trung  Khối 4 4A TH Xuân Lai Gia Bình Bắc Ninh NHÌ
28 9756461 Nguyễn Thị Huyền Trang  Khối 4 4B TH Ngô Xá Cẩm Khê Phú Thọ NHÌ
29 8819498 Nguyễn Hữu Chí Thành Khối 4 4A TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
30 2453314 Nguyễn Thu Thủy Khối 4 4C TH Bình Minh Kim Sơn Ninh Bình NHÌ
31 9199233 Trần Gia Bảo Ngọc Khối 4 4E TH Sơn Thịnh Văn Chấn Yên Bái NHÌ
32 8676451 Nguyễn Thị Trà Giang Khối 4 4B TH Nam Điền Thạch Hà Hà Tĩnh NHÌ
33 9097758 Bùi Khánh Trân Khối 4 4D TH Bình Thuận Tuyên Quang Tuyên Quang NHÌ
34 10299143 Nguyễn Lê Ngọc Hân Khối 4 4D TH Võ Xu 1 Đức Linh Bình Thuận NHÌ
35 2242070 Pham Minh  Tiến Khối 4 4A7 TH xã Tràng An Bình Lục Hà Nam NHÌ
36 10884965 Trần Khánh Ly Khối 4 4A3 TH Giá Rai B Giá Rai Bạc Liêu NHÌ
37 9226742 Trịnh Thị Hà Linh Khối 4 G TH Thị trấn Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương NHÌ
38 8170713 kiều tuấn phong Khối 4 4A6 TH Lê Văn Tám Hòa Bình Hòa Bình NHÌ
39 8490794 Bùi Quỳnh Anh Khối 4 4A TH Mỹ Thuận 1 Tân Sơn Phú Thọ NHÌ
40 2271475 Bùi Anh Thư Khối 4   TH Quang Sơn Tam Điệp Ninh Bình NHÌ
41 8459275 Ngô Quý Vương  Khối 4   TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
42 9567012 Nguyễn Bảo An Khối 4 4A1_THPD TH Phú Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội NHÌ
43 8470464 Phạm Phương Chi Khối 4 4D TH Khánh Nhạc A Yên Khánh Ninh Bình NHÌ
44 10592126 Phạm Trà My Khối 4 4G TH Võng La Đông Anh Hà Nội NHÌ
45 9269570 Phạm Kim Chi Khối 4 4A TH Vĩnh Bình Nam 4 Vĩnh Thuận Kiên Giang NHÌ
46 1167865 Lưu Minh Quân Khối 4 4B TH Khánh Yên Văn Bàn Lào Cai NHÌ
47 10010526 Nguyễn Thị An Nguyệt Khối 4 4C TH Lê Hồng Phong  Đông Hà Quảng Trị NHÌ
48 10568579 Đặng Nhật Minh Khối 4 4A6 TH Thành Công A Ba Đình Hà Nội NHÌ
49 10697952 Nguyễn Thanh hà Khối 4 4C TH Vạn Ninh Gia Bình Bắc Ninh NHÌ
50 8173790 Vũ  Khánh Chi Khối 4 4A1 TH thị trấn Bắc Hà Bắc Hà Lào Cai NHÌ
51 10160857 Nguyễn Xuân Hùng Khối 4 4A7 TH Cao Bá Quát Gia Lâm Hà Nội NHÌ
52 8996020 Nguyễn Thùy Diễm Khối 4 4C TH Nam Điền Thạch Hà Hà Tĩnh NHÌ
53 10216182 Nguyễn Thị Kim Ngân Khối 4 4D TH Thắng Thủy Vĩnh Bảo Hải Phòng BA
54 10816920 Đỗ Lê Vân Khối 4 4A TH Hồng Thái Yên Bái Yên Bái BA
55 2372523 Đào Nguyễn Gia Hân Khối 4 4A1 TH Đô Thị Sài Đồng Long Biên Hà Nội BA
56 9543144 Nguyễn Thanh Giang Khối 4 4A10 TH Hữu Nghị Hòa Bình Hòa Bình BA
57 9940298 Nguyễn Hải Linh Khối 4 4A8 TH Nguyễn Du  Thường Tín Hà Nội BA
58 1063344 Nguyễn Thị Khánh Vy Khối 4 4A TH Châu Bình 1 Quỳ Châu Nghệ An BA
59 2403053 Phạm Lan Phương Khối 4 4C TH Khánh Yên Văn Bàn Lào Cai BA
60 1122489 Trần Quỳnh Trang Khối 4 4A4 TH Thị trấn Bát Xát Bát Xát Lào Cai BA
61 9608692 Đặng Thị Bảo Yên Khối 4 4A PTDTBT TH & THCS Xuân Minh Quang Bình Hà Giang BA
62 8764990 Võ Hoàng Quân Khối 4 4/3 TH Nguyễn An Ninh Biên Hòa Đồng Nai BA
63 11025665 Trần Tuấn Khải Khối 4 4/1 TH Phan Văn Trị Quận 1 Hồ Chí Minh BA
64 8551138 Đinh Thị Quỳnh Lam Khối 4 B TH Ninh Phúc Ninh Bình Ninh Bình BA
65 9659862 Hoàng Hải Anh Khối 4 4G TH Ninh Vân Hoa Lư Ninh Bình BA
66 10380994 Đỗ Phương Thảo Khối 4 4A TH Liên Phương Hưng Yên Hưng Yên BA
67 9684925 Nguyễn Kim Ngân Khối 4 4D TH Nguyễn Thái Học Yên Bái Yên Bái BA
68 9986289 Nguyễn Quốc Bảo Khối 4 4A2 TH THCS & THPT Quốc tế Bình Minh Sơn La Sơn La BA
69 1070334 Nguyễn Tuấn Hải Khối 4 Lớp4a TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ BA
70 8840825 Lê Minh Hiển Khối 4 4A4 TH Xuân Giang 1 Nghi Xuân Hà Tĩnh BA
71 2365247 Lưu Đình Bảo Quốc Khối 4 4A TH Số 3 Võ Lao Văn Bàn Lào Cai BA
72 10921503 Trương Văn Nghĩa Khối 4 4B TH B Đồng Hoá Kim Bảng Hà Nam BA
73 9769543 Vũ Phương Lam Khối 4 4A TH Đông Quang Đông Hưng Thái Bình BA
74 9184240 Trần Ngọc Uyên Vy Khối 4 4A7  Tiểu học Nguyển Bỉnh Khiêm Buôn Ma Thuột Đắk Lắk BA
75 9581004 Trương Khánh Ly Khối 4 4C TH Phú Đa Vĩnh Tường Vĩnh Phúc BA
76 10836473 Trần Hoàng Khuê Khối 4 4/5 TH Lý Công Uẩn Hải Châu Đà Nẵng BA
77 9669195 Phùng Thị Bảo Ngọc Khối 4 4B TH Mỹ Thuận 1 Tân Sơn Phú Thọ BA
78 1258783 Cà Nguyễn Bảo Trâm Khối 4 4B TH Phùng Chí Kiên Bắc Kạn Bắc Kạn BA
79 1193667 Đào Minh Khuê Khối 4 4B TH Bế Văn Đàn Đống Đa Hà Nội BA
80 10522940 Đỗ Hoàng Gia Bảo Khối 4 4A TH Nga Tân Nga Sơn Thanh Hóa BA
81 10561656 Hồ Trọng Quân Khối 4 4A TH Số 1 Thanh An Cam Lộ Quảng Trị BA
82 2478534 Lê Khánh Huyền Khối 4 4A2 TH Quang Kim Bát Xát Lào Cai BA
83 9636865 Lê Tùng Lâm Khối 4 4A1 TH Kênh Giang Thủy Nguyên Hải Phòng BA
84 8659749 Đỗ Vân Anh Khối 4 4A2 TH 2 Thị trấn Hữu Lũng Lạng Sơn BA
85 10604967 Nguyễn Tùng Lâm Khối 4 4D TH Đồng Phong Nho Quan Ninh Bình BA
86 8628115 Nguyễn Duy Anh Khối 4 4A3 TH Lê Văn Tám Hòa Bình Hòa Bình BA
87 10514071 Mai Thế Mạnh Khối 4 4A TH Nga Tân Nga Sơn Thanh Hóa BA
88 9904215 Trần Lê Ngọc Trân Khối 4 4C TH Lê Hồng Phong  Đông Hà Quảng Trị BA
89 8630685 Nguyễn Quyền Linh Khối 4 4A TH Đồng Quang Gia Lộc Hải Dương BA
90 9684653 Bạch Thùy Linh Khối 4 4A TH Ngô Xá Cẩm Khê Phú Thọ KHUYẾN KHÍCH
91 10077360 Hoàng Thị Linh Chi Khối 4 4B TH Nam Điền Thạch Hà Hà Tĩnh KHUYẾN KHÍCH
92 9788063 Hà Bảo Trâm Khối 4 4B TH Thị trấn Phú Xuyên Phú Xuyên Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
93 10285003 Lê Văn Tiến  Khối 4 4D TH Tượng Sơn Nông Cống Thanh Hóa KHUYẾN KHÍCH
94 10471865 Nguyễn Tuấn Kiệt Khối 4 4B1 TH Cò Nòi Mai Sơn Sơn La KHUYẾN KHÍCH
95 9823381 Nguyễn Nhật Nam Khối 4 4C TH Đắc Sở Hoài Đức Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
96 9058726 Nguyễn Thị Thảo Linh Khối 4 4D TH Số 1 Phú Thuỷ Lệ Thủy Quảng Bình KHUYẾN KHÍCH
97 8615026 Nguyễn Thế Kiệt Khối 4 4A1 TH Noong Hẹt Huyện Điện Biên Điện Biên KHUYẾN KHÍCH
98 9914465 Nguyễn Thị Hà Lan Khối 4 4A TH Đồng Văn 2 Quế Phong Nghệ An KHUYẾN KHÍCH
99 11113224 Trần Nguyễn Tuấn Đạt Khối 4 4/1 TH Lam Sơn Gò Vấp Hồ Chí Minh KHUYẾN KHÍCH
100 9567516 Trần Ngọc Hân Khối 4 4C TH Châu Bình 1 Quỳ Châu Nghệ An KHUYẾN KHÍCH
101 9841105 Phạm Trường Giang Khối 4 4A TH Thị trấn Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương KHUYẾN KHÍCH
102 9657441 Lê Kiến Hợp Khối 4 4B TH Lê Hồng Phong  Đông Hà Quảng Trị KHUYẾN KHÍCH
103 10853598 Hoàng Kim Ngọc Khối 4 4A TH Thông Thụ 1 Quế Phong Nghệ An KHUYẾN KHÍCH
104 10446029 Lê Nhật Minh Khối 4 4A TH Tô Thị Hiển Đông Anh Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
105 2278323 Hoàng Thùy Dương Khối 4 4B TH Gia Phú Gia Viễn Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
106 9913252 Hồ Đăng Minh Đức Khối 4 4C TH Số 1 Đức Trạch Bố Trạch Quảng Bình KHUYẾN KHÍCH
107 10686493 Nguyễn Minh Hà Khối 4 4A4 TH số 2 Ba Đồn Ba Đồn Quảng Bình KHUYẾN KHÍCH
108 8518619 Nguyễn Tiến Anh Khối 4 4B TH Khánh Vân Yên Khánh Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
109 9990171 Nguyễn Đăng Khôi Khối 4 4E TH Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
110 10499730 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Khối 4 4D TH Trần Phú Krông Ana Đắk Lắk KHUYẾN KHÍCH
111 2250724 Từ Kim Ngọc Khối 4 4A1 TH Quang Kim Bát Xát Lào Cai KHUYẾN KHÍCH
112 10652099 Nguyễn Trà My Khối 4 4A6 TH Lĩnh Nam Hoàng Mai Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
113 2442969 Vũ Khánh Phong Khối 4 4B TH Thanh Hải  Thanh Liêm Hà Nam KHUYẾN KHÍCH
114 10566981 Đinh Phương Thảo Khối 4 4A TH Đồng Quang Gia Lộc Hải Dương KHUYẾN KHÍCH
115 10060478 Ngô Tiến Thăng Khối 4 4A5 TH Yên Mỹ 2 Yên Mỹ Hưng Yên KHUYẾN KHÍCH
116 10370558 Nguyễn Ngọc Đông Nhi  Khối 4 4A TH Mỹ Khánh 1 Phong Điền Cần Thơ KHUYẾN KHÍCH
117 9707003 Trần Bình Minh Khối 4 4A7 TH 1-5  Vị Xuyên Hà Giang KHUYẾN KHÍCH
118 9546493 Võ Thiên Kim Khối 4 4A TH Phan Ngọc Hiển Cà Mau Cà Mau KHUYẾN KHÍCH
119 9741815 Dương Kim Luyến  Khối 4 4A TH Mỹ Phương Ba Bể Bắc Kạn KHUYẾN KHÍCH
120 9633492 Lê Hoài An Khối 4 4C TH Đặng Sơn Đô Lương Nghệ An KHUYẾN KHÍCH
121 10587417 Trần Huỳnh Khả Vy Khối 4 4E TH Trần Hưng Đạo Cà Mau Cà Mau KHUYẾN KHÍCH
122 9729220 Nguyễn Bế Hải Long Khối 4 4B1 TH Cò Nòi Mai Sơn Sơn La KHUYẾN KHÍCH

Danh sách xếp giải thi Đình khối 5 năm học 2021 - 2022 

STT SBD Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh XẾP GIẢI
1 9085773 Lê Nguyễn Linh Giang Khối 5 5A4 TH Đại Phúc Bắc Ninh Bắc Ninh TRẠNG NGUYÊN
2 1063900 Nguyễn Tuấn Huy Khối 5 5A TH Vân Phú Việt Trì Phú Thọ BẢNG NHÃN
3 1054716 Nguyễn Thị Thùy Dương Khối 5 5B TH Số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai THÁM HOA
4 2074328 Huỳnh Huy Hoàng  Khối 5 5C TH Quang Trung Cà Mau Cà Mau HOÀNG GIÁP
5 10141479 Hồ Bá Khánh Khối 5  5A TH Kim Đồng M'Đrăk Đắk Lắk TIẾN SỸ
6 1306619 Chu Minh Thảo Khối 5 5A1 (SH) TH Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
7 8221743 Nguyễn Nhật Minh Khối 5 5A6 (SH) TH Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
8 1032439 Lưu Thị Khánh Linh Khối 5 5A1 TH Nghĩa Đạo Thuận Thành Bắc Ninh NHẤT
9 8180518 Đinh Ngọc Ánh Mai Khối 5 5A TH Trung Minh Hòa Bình Hòa Bình NHẤT
10 8672934 Đỗ Ngọc Phương Ngân Khối 5 5A3 TH Hoàng Hoa Thám Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
11 9860733 Phạm Quỳnh Hoa  Khối 5 5A4 TH Vân Dương Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
12 8613365 Nguyễn Văn Nghĩa Khối 5 5A3 TH Kim Chân Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
13 1025942 Lê Nguyễn Ngọc Diệp Khối 5 5A TH Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh NHẤT
14 10702026 Hoàng Hương Giang Khối 5 5B TH Vân Phú Việt Trì Phú Thọ NHẤT
15 8888486 Kiều Hải Anh Khối 5 5D TH Nguyễn Trãi Yên Bái Yên Bái NHẤT
16 2324289 Trần Bảo Ngọc Khối 5 5A3 TH Thị trấn Bát Xát Bát Xát Lào Cai NHẤT
17 2290721 Lê Phương Ngân Khối 5 5A TH số 2 Phố Ràng Bảo Yên Lào Cai NHẤT
18 9984294 Lê Thị Thái Hà Khối 5 5A1 TH Nam Thanh TP. Điện Biên Phủ Điện Biên NHẤT
19 8709147 Vũ Thị Ngân Hạnh Khối 5 5A TH Thị trấn Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh NHẤT
20 9178553 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Khối 5 5A TH Kiên Bình 2 Kiên Lương Kiên Giang NHẤT
21 10564808 Bùi Gia Khánh Khối 5 5A5 TH Kim Đồng Ba Đình Hà Nội NHẤT
22 2480608 Bùi Gia Hưng Khối 5 5B TH Số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai NHẤT
23 9488021 Nguyễn Thị Dịu Khối 5 5C TH Liên Giang Đông Hưng Thái Bình NHẤT
24 9533595 Trần Tùng Lâm Khối 5 5A3 TH & THCS Trần Quốc Toản Bắc Ninh Bắc Ninh NHẤT
25 8918867 Nguyễn Lâm Trí Khải Khối 5 5/1 TH Kết Đoàn Quận 1 Hồ Chí Minh NHẤT
26 2259498 Nguyễn Bảo Nam Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình NHẤT
27 1891168 Đỗ  Bảo Trâm Khối 5 5A2 TH Thị trấn Bát Xát Bát Xát Lào Cai NHẤT
28 1064423 Dương Quang Hưng Khối 5 5E TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHẤT
29 10596619 Lê Ngọc Hải Khối 5 5A TH Vân Phú Việt Trì Phú Thọ NHẤT
30 1194726 Bùi Tú Ngân Khối 5 5B TH Trần Quốc Toản Hòa Bình Hòa Bình NHẤT
31 10449626 Huỳnh An Nhiên Khối 5 5.4 TH An Thới 2 Bình Thủy Cần Thơ NHẤT
32 1810214 Đinh Huyền Diệu Khối 5 5B TH Châu Khê 2 Từ Sơn Bắc Ninh NHẤT
33 1153387 Đoàn Quốc Huy Khối 5 B TH Thị trấn Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương NHẤT
34 10194203 Huỳnh Trần Uyên Trang  Khối 5 5G TH Mỹ Hương Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận NHẤT
35 9576611 Lê Châu Giang Khối 5 5B TH & THCS Vĩnh Tú Vĩnh Linh Quảng Trị NHẤT
36 9978317 Nguyễn Phạm Mai Huyền Khối 5 5A1 TH THCS & THPT Quốc tế Bình Minh Sơn La Sơn La NHẤT
37 10631789 Ngô Quỳnh Anh Khối 5 5A5 TH 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh NHẤT
38 2025798 Lê Thẩm Ngọc Khối 5 5A2 TH số 1 thị trấn Si Ma Cai Si Ma Cai Lào Cai NHÌ
39 1228681 Lê Nam Phong Khối 5 5B TH  Kỳ Sơn Hòa Bình Hòa Bình NHÌ
40 8589657 Lê Minh Vũ Khối 5 5A2 TH Bắc Cường Lào Cai Lào Cai NHÌ
41 8467078 Nguyễn Thị Thu Trang Khối 5 5A TH Gia Phú Gia Viễn Ninh Bình NHÌ
42 2303525 Nguyễn Minh Tâm Khối 5 5A TH Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm Hà Nội NHÌ
43 9676412 Phạm Lê Anh Thư Khối 5 5I TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
44 10428566 Tạ Nguyễn Thủy Tiên Khối 5  5A TH Kim Đồng M'Đrăk Đắk Lắk NHÌ
45 2621134 Đinh Diệu Linh Khối 5 5G TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
46 9869497 Cao Thục Uyên Khối 5 5A TH Quỳnh Châu A Quỳnh Lưu Nghệ An NHÌ
47 8698699 Lê Quý Đức  Khối 5 5C TH Hoàng Hoa Thám Ân Thi Hưng Yên NHÌ
48 11080751 Nguyễn Đỗ Diệp Anh Khối 5 5D TH Thủ Lệ Ba Đình Hà Nội NHÌ
49 9278542 Nguyễn Duy Hoa Vinh Khối 5 5B. TH Việt Hùng 1 Quế Võ Bắc Ninh NHÌ
50 8786448 Hà Thu Trang Khối 5 5A2 TH thị trấn Tam Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc NHÌ
51 2268553 Vũ Minh Hiếu Khối 5 5E TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
52 9213253 Chẩn Duy Quang Khối 5 5A1 TH Nguyễn Huệ Bắc Quang Hà Giang NHÌ
53 10235872 Lê Ngân Hà Khối 5 5C TH Thăng Long Nông Cống Thanh Hóa NHÌ
54 10032646 Lê Phạm Minh Phương Khối 5 A TH Bắc Sơn Tuyên Hóa Quảng Bình NHÌ
55 10645170 Lê Nhật Thông Khối 5 LớP 5 TRườNG TH THị TRấN 1 TH Thị trấn 1 An Minh Kiên Giang NHÌ
56 10428354 Hoàng Ngọc Thiện Khối 5 5A1 TH An Dương Vương Đông Anh Hà Nội NHÌ
57 10973459 Lê Quý Phúc Khối 5 5A5 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình NHÌ
58 8848955 Nguyễn Lê Vy Khối 5 5A1 TH Trần Quốc Toản Ninh Kiều Cần Thơ NHÌ
59 10540359 Nguyễn Khánh Chi Khối 5 5A TH Nghĩa Xuân 2 Quỳ Hợp Nghệ An NHÌ
60 9743991 Lục Ly Ly Khối 5 5A1 TH 2 Thị trấn Hữu Lũng Lạng Sơn NHÌ
61 2557906 Nguyễn Thị Ngọc Khối 5 5C TH Bình Minh Kim Sơn Ninh Bình NHÌ
62 9714322 Nguyễn Mạnh Hùng Khối 5 5E TH Nguyễn Trãi Yên Bái Yên Bái NHÌ
63 11034615 Nguyễn Minh Triết Khối 5 5/3 TH Thị trấn 2 An Minh Kiên Giang NHÌ
64 1061313 Nguyễn Bình An Khối 5 5D TH Lê Quý Đôn Cà Mau Cà Mau NHÌ
65 11103089 Phạm Trang Đài Khối 5 5A TH B Hưng Phú Phước Long Bạc Liêu NHÌ
66 10241445 Nguyễn Mạnh Nguyên Khối 5 5B TH Sơn Thành Nho Quan Ninh Bình NHÌ
67 10701584 Nguyễn Ngọc Diệp Khối 5 5D TH Ngô Đức Kế Can Lộc Hà Tĩnh NHÌ
68 9232326 Võ Nguyễn Đăng Khôi  Khối 5 5A1 TH Phổ Thạnh 1 Đức Phổ Quảng Ngãi NHÌ
69 8942842 Trần Cẩm Tú Khối 5 5B TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ NHÌ
70 9671296 Đặng Thị Tú Uyên Khối 5 5I TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ BA
71 9659494 Trương Khánh Huyền Khối 5 5B TH Hoàng Văn Thụ KonTum Kon Tum BA
72 10027106 Lê Anh Khoa Khối 5 5D TH Nguyễn Trãi Yên Bái Yên Bái BA
73 10449200 Hồ Thủy Trúc Phương Khối 5 5.3 TH An Thới 2 Bình Thủy Cần Thơ BA
74 1232741 Nguyễn Anh Khánh Khối 5 Lớp5a TH Tiến Thắng B Mê Linh Hà Nội BA
75 2318184 Nguyễn Đức Khang Ninh Khối 5 5/5 TH Hoa Lư Thanh Khê Đà Nẵng BA
76 9163319 Nguyễn Thị Đan Ngọc Khối 5 5/1 TH Hai Bà Trưng Sơn Trà Đà Nẵng BA
77 9572223 Ngô Quỳnh Anh Khối 5 5/1 TH Thị trấn Giồng Riềng 1 Giồng Riềng Kiên Giang BA
78 2239672 Hoàng Hà Phương  Khối 5 5B TH Số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai BA
79 10834788 Trần Anh Hà Khối 5 5A4 TH Thị trấn Vũ Thư Thái Bình BA
80 9649041 Trần Ngọc Minh Châu Khối 5 5A TH Thị trấn Bo Kim Bôi Hòa Bình BA
81 8648679 Trần Thu Nguyệt Khối 5 5D TH Đồng Ích A Lập Thạch Vĩnh Phúc BA
82 8934993 Trịnh Thanh Quang Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình BA
83 10505065 Phạm Thị Linh Chi Khối 5 LớP 5C TH Quang Phục Tiên Lãng Hải Phòng BA
84 10753074 Hà Văn Duy Khối 5 5A TH Hiệp Cát Nam Sách Hải Dương BA
85 9668494 Hoàng Thúy Nhi Khối 5 LớP 5B TH Nà Chì Xín Mần Hà Giang BA
86 10469227 Huỳnh Trương Gia Bảo Khối 5 5B TH Tân Hà 2 Đức Linh Bình Thuận BA
87 11145237 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Khối 5 5.2 TH An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ BA
88 10890594 Nguyễn Thị Anh Phương  Khối 5 5A TH Phạm Tu Thanh Trì Hà Nội BA
89 1983372 Nguyễn Hồng Minh Khối 5 5B TH Yên Phú Yên Mô Ninh Bình BA
90 10815999 Lê Xuân Hướng Khối 5 5A TH Hiệp Cát Nam Sách Hải Dương BA
91 9552159 Nguyễn Thị Thiên Nhã Khối 5 5E TH Ngô Đức Kế Can Lộc Hà Tĩnh BA
92 10187554 Lê Trần Khánh Ngọc Khối 5 5A2 TH Trần Quốc Toản Di Linh Lâm Đồng BA
93 90045840 Nguyễn Hoàng Bách Khối 5 G TH Hà Huy Tập 1 Vinh Nghệ An BA
94 10442080 Trương Thùy Ngân Khối 5 5A TH Tượng Sơn Nông Cống Thanh Hóa BA
95 11036110 Trần Lê Bảo Như Khối 5 LớP 5A TH Hàm Liêm 2 Hàm Thuận Bắc Bình Thuận BA
96 9676264 Phạm Trung Kiên Khối 5 5A5 TH 1-5  Vị Xuyên Hà Giang BA
97 8463336 Vũ Khánh Huyền Khối 5 5A8 TH Cẩm Thạch Cẩm Phả Quảng Ninh BA
98 11136540 Đàm Tấn Phát Khối 5 5B TH Cao Thượng Tân Yên Bắc Giang BA
99 10323638 Lê Sơn Khối 5 5/1 TH Vinh Giang Phú Lộc Thừa Thiên Huế BA
100 2239670 Hoàng Quang Minh  Khối 5 5B TH Số 2 TT Phố Lu Bảo Thắng Lào Cai BA
101 8527013 Dư Thu Hoài Khối 5 5A2 TH Bắc Cường Lào Cai Lào Cai BA
102 9657350 Hoàng Khánh Linh Khối 5 5A5 TH 1-5  Vị Xuyên Hà Giang BA
103 8863934 Đinh Thị Tuệ Nhi Khối 5 5.1 TH An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ BA
104 1240478 Nguyễn Đức Hoàng Khối 5 5B TH Gia Cẩm Việt Trì Phú Thọ BA
105 10037646 Nguyễn Ánh Hồng Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình BA
106 9909609 Lương Ngọc Hưng Khối 5 5A3 TH Thị trấn Vũ Thư Thái Bình BA
107 10569240 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Khối 5 5D TH Lê Hồng Phong  Đông Hà Quảng Trị BA
108 10281261 Phạm Hương Giang Khối 5 5B TH Khánh Hoà Yên Khánh Ninh Bình BA
109 10248990 Tạ Huỳnh Gia Nguyễn Khối 5 5A5 TH Hòa Bình A Hòa Bình Bạc Liêu BA
110 8471710 Trần Long Hiển Khối 5 5A TH Thị trấn Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh BA
111 1094313 Trần Thu Thủy Khối 5   TH Quang Kim Bát Xát Lào Cai BA
112 9782783 Vương Lê Quý Ngọc Thảo Khối 5 5/2 TH Phú Đa 1 Phú Vang Thừa Thiên Huế BA
113 10362207 Trần Thị Thảo Khối 5 5A TH Việt Xuân Vĩnh Tường Vĩnh Phúc BA
114 9811851 Hoàng Ngô Ngọc Khôi Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình KHUYẾN KHÍCH
115 1881194 Đinh Minh Phúc  Khối 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
116 11060861 Hà Gia Thiện Khối 5 5A TH Thông Thụ 1 Quế Phong Nghệ An KHUYẾN KHÍCH
117 9724159 Dương Khánh Vân Khối 5 5A TH Mai Thuỷ Lệ Thủy Quảng Bình KHUYẾN KHÍCH
118 10441932 Ngô Thị Lan Hương Khối 5 5A TH Tượng Sơn Nông Cống Thanh Hóa KHUYẾN KHÍCH
119 9316967 Nguyễn Hoàng Anh Thơ Khối 5 5C TH thị trấn Phú Thứ Tây Hòa Phú Yên KHUYẾN KHÍCH
120 2250543 Nguyễn Lê Đan Diệp Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình KHUYẾN KHÍCH
121 10843748 Phùng Quang Anh Khối 5 5A2 TH Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
122 9897884 Tô Bá Vũ Khối 5 5A TH Tử Lạc Kinh Môn Hải Dương KHUYẾN KHÍCH
123 11060828 Trần Hữu Tín Khối 5 5A TH thị trấn Trần Đề A Trần Đề Sóc Trăng KHUYẾN KHÍCH
124 9816751 Trần Gia Huy Khối 5 5B TH Hòa Bình Đông Hà Quảng Trị KHUYẾN KHÍCH
125 2190653 Trần Hoài An Khối 5 5A4 TH Lý Tự Trọng Hòa Bình Hòa Bình KHUYẾN KHÍCH
126 10207043 Đinh Trung Hiếu Khối 5 5B TH Kim Tân Kim Sơn Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
127 10684217 Dương Bảo Ngọc Khối 5 5C TH Đồng Minh Vĩnh Bảo Hải Phòng KHUYẾN KHÍCH
128 11096509 Hoàng Lê Bảo Châu Khối 5 5A TH Quang Huy Phù Yên Sơn La KHUYẾN KHÍCH
129 10704908 Nguyễn Hữu Khánh Duy Khối 5 5C TH Mai Thuỷ Lệ Thủy Quảng Bình KHUYẾN KHÍCH
130 11114269 Lò Đức Khương Khối 5 5B1 TH & THCS Mường Bằng  Mai Sơn Sơn La KHUYẾN KHÍCH
131 9204800 Nguyễn Tuấn Anh Khối 5 5A1 TH số 1 Thị trấn Tân Uyên Tân Uyên Lai Châu KHUYẾN KHÍCH
132 9552244 Trần Khánh Huyền  Khối 5 5E TH Ngô Đức Kế Can Lộc Hà Tĩnh KHUYẾN KHÍCH
133 10896278 Thiện Hoà Nguyễn Khối 5 5D TH Ngô Đức Kế Can Lộc Hà Tĩnh KHUYẾN KHÍCH
134 9862887 Trần Minh Anh  Khối 5 5A TH Ninh Phúc Ninh Bình Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
135 1984661 Tạ Thị Thảo Vy Khối 5 5A TH Ninh An Hoa Lư Ninh Bình KHUYẾN KHÍCH
136 9813700 Trương Sầm Quỳnh Như Khối 5 5A1 TH Nguyễn Trãi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk KHUYẾN KHÍCH
137 10082689 Trần Tùng Lâm Khối 5 5C TH Yến Lạc Na Rì Bắc Kạn KHUYẾN KHÍCH
138 9747309 Trần Vũ An Nhiên Khối 5 5A TH Sông Hiếu Đông Hà Quảng Trị KHUYẾN KHÍCH
139 8859490 Lê Cát Linh Khối 5 5D TH An Bình 1 Ninh Kiều Cần Thơ KHUYẾN KHÍCH
140 9973433 Đinh Thị Quỳnh Như Khối 5 5A TH&THCS Thượng Tiến Kim Bôi Hòa Bình KHUYẾN KHÍCH
141 11106321 Nguyễn Gia Khánh Khối 5 5A4 TH Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
142 10946662 Nguyễn Lan Anh Khối 5 5B TH Tân Phong Vũ Thư Thái Bình KHUYẾN KHÍCH
143 10541401 Nguyễn Thảo Trân Khối 5 5/2 TH Tứ Hạ 2 Hương Trà Thừa Thiên Huế KHUYẾN KHÍCH
144 8178186 Nguyễn Minh  Đăng Khối 5 5A3 TH Đại Thịnh B Mê Linh Hà Nội KHUYẾN KHÍCH
145 9689218 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Khối 5 5A4 TH 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh KHUYẾN KHÍCH
146 10126350 Trương Văn Huy Khối 5 5D TH&THCS Triệu Độ Triệu Phong Quảng Trị KHUYẾN KHÍCH
147 9273922 Huỳnh Bá Đạt Khối 5 LớP 5C TH Nguyễn Kim Vang Tuy Hòa Phú Yên KHUYẾN KHÍCH
148 10537476 Nguyễn Đức Hưng Khối 5 5A TH Quỳnh Trang Quỳnh Phụ Thái Bình KHUYẾN KHÍCH
149 10179391 Lý Minh Hạnh Khối 5 5C TH Lê Lợi Ea Súp Đắk Lắk KHUYẾN KHÍCH
150 10279216 Nguyễn Khải Dương Khối 5 5/6 TH Kết Đoàn Quận 1 Hồ Chí Minh KHUYẾN KHÍCH
151 2252632 Vũ Minh Tân Khối 5 5A3 TH Sa Pa Sa Pa Lào Cai KHUYẾN KHÍCH
152 11077994 Vì Thị Hà Tú Khối 5 5A6 TH Pi Toong Mường La Sơn La KHUYẾN KHÍCH
153 11036092 Bùi Diệu Hoàng Xuân Khối 5 LớP 5A TH Hàm Liêm 2 Hàm Thuận Bắc Bình Thuận KHUYẾN KHÍCH
154 10400306 Trần Nguyễn Trường Giang Khối 5 5B6 TH An Thới 1 Bình Thủy Cần Thơ KHUYẾN KHÍCH
155 10714683 Vũ Anh Thư Khối 5 5A TH Liên Am Vĩnh Bảo Hải Phòng KHUYẾN KHÍCH