Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Quyển 1A: Phần Trạng nguyên Tiếng Việt - Vòng 1, 2, 3

24/07/2019 | 05:50 2557

VÒNG 1 Bài 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

VÒNG 1

Bài 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

Giỏ "e": em bé (ảnh thứ 3 hàng ngang đầu tiên, từ trái sang phải), me, xe

Giỏ "o": chó (ảnh thứ 3 hàng ngang thứ 2, từ trái sang phải), bò (ảnh thứ 2 hàng ngang thứ 3, từ trái sang phải), lọ

Giỏ "ơ": vở, mơ

 

Bài 2: TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

b

o

v

h

b

ba

 

Bài 3: HỔ CON THIÊN TÀI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

bi ve

ba lô

bò bê

vở ô li

bà có lọ hồ

bé vẽ cờ

 

VÒNG 2

Bài 1: MÈO CON NHANH NHẸN

 

Bài 2: RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

kh

ch

s

s

x

i

th

Câu 8: cá thu, đu đủ, tha th, lá thư, c tạ, c từ

Câu 9 : thủ thỉ, tủ chè, tổ cò, thỏ thẻ, quả thị, thú vị, tu hú, sư t

Câu 10: sư, số đo, xổ số, vỏ sò, xe ô tô, chó xù, xe bò, cây si

 

Bài 3: NGỰA CON DŨNG CẢM

Đáp án đúng lần lượt là: xe thồ, kẻ vở, chả cá, hổ dữ, củ nghệ, hà mã, thỏ thẻ, hồ sơ, chú rể, rủ rê

 

VÒNG 3

Bài 1: DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

g

b

r

tr

s;t

ngủ

khế

phở

củ nghệ

quả nho

 

Bài 2: KHỈ CON NHANH TRÍ

Đáp án đúng là:

+ tập đi, học đi

+ đi bộ, đi đò, đi xe, đi chợ

Bài 3: CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

ghi vở, ghi nhớ

sẻ ri

cử tạ

nghỉ hè

bố mẻ

ghế gỗ