Phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt Tuần 20

19/02/2020 | 17:11 81784

Thầy cô giáo có thể tải phiếu bài tập Tiếng Việt và Toán để giao cho học sinh làm ở nhà.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TUẦN 20


Hiện tại học sinh đang được nghỉ học do dịchCovid-19
Để kiến thức của học sinh không bị gián đoạn, thầy cô giáo, phụ huynh có thể tải phiếu bài tập về để các con làm bài cũng như thử sức với những câu đố sáng tạo từ Trạng Nguyên

TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TIẾNG VIỆT LỚP 3 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TIẾNG VIỆT LỚP 4 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TIẾNG VIỆT LỚP 5 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TOÁN LỚP 1 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TOÁN LỚP 2 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TOÁN LỚP 3 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TOÁN LỚP 4 - TUẦN 20
Phiếu bài tập

TOÁN LỚP 5 - TUẦN 20
Phiếu bài tập


Chúc các "Trạng Nguyên nhí" học thật vui - chơi thật thích!!!