Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Nộp học phí từ thẻ cào

(Không sử dụng thẻ 10.000đ và 20.000đ)

(Thẻ cào Trạng Nguyên)
ID:

Tên đăng nhập:

Thời gian học đến:

Loại thẻ (*)

Mã thẻ (*)

Số serial(*)

Mã bảo vệ( * )

captcha

    Hướng dẫn

    Cần hỗ trợ, xin gọi tới: 0906 228 366

  • Nộp học phí 50.000đ nhận 20 ngày luyện tập 6 MÔN HỌC
  • Nộp học phí 100.000đ nhận 70 ngày luyện tập 6 MÔN HỌC
  • Nộp học phí 200.000đ nhận 200 ngày luyện tập 6 MÔN HỌC
  • Nộp học phí 500.000đ nhận 600 ngày luyện tập 6 MÔN HỌC
  • Xem hướng dẫn nộp học phí luyện tập qua thẻ cào

Top