Hỗ trợ trực tuyến:

Tổng đài hỗ trợ: 1900633330 (8h - 17h)

 LƯU Ý Thi Trạng Nguyên Toàn Tài – Cấp Quốc Gia & Trạng Nguyên Tiếng Việt Thi Hương – Cấp Huyện

15/05/2019 | 14:24 116367

                     LƯU Ý THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – CẤP QUỐC GIA

                   & TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT THI HƯƠNG – CẤP HUYỆN

I. LƯU Ý THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – CẤP QUỐC GIA
1. Thời gian: 8h30 – 9h30 ngày 23/03/2021.
     + Tỉnh Hà Nam : 22/03/2021

2. BTC nhận bản đăng ký cán bộ nhận mã thi theo mẫu số 01- TNTT từ ngày 01/03/2021 đến ngày 10/03/2021 và gửi về địa chỉ hòm thư điện tử (email): giaovien@trangnguyen.edu.vn
- Ban Tổ chức cấp mã thi cho cán bộ nhận mã thi sau ngày 16/03/2021.
3. Nhà trường gửi kết quả thi theo mẫu 03 và clip quay lại toàn cảnh phòng thi để được công nhận kết quả về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn Đơn vị nào không gửi lại clip phòng thi sẽ không được công nhận kết quả.

*Với Hội đồng thi do Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức có giám sát chéo thì không phải quay lại quá trình thi.

4. Điểm tối đa của vòng thi số 6 – Cấp Quốc gia là 500 điểm trong đó:

- Bài 1: Môn Toán (100 điểm)

- Bài 2: Môn Tiếng Anh (100 điểm)

- Bài 3: Môn Tiếng Việt (100 điểm)

- Bài 4: Lịch sử & Địa lí (100 điểm)

- Bài 5: Khoa học (100 điểm)

5. Hướng dẫn chi tiết Trạng Nguyên Toàn Tài - Cấp Quốc Gia: https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan-thi-cap-quoc-gia-trang-nguyen-toan-tai-nam-hoc-2020-2021-nd6036f9e691ab649d1b2aae28.html
II. TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT THI HƯƠNG – CẤP HUYỆN
* Nhà trường chọn vòng 15 - sơ khảo cấp trường, thầy,cô giáo thông báo học sinh thi vòng 16 tự do sau ngày 24/03/2021.
1. Thời gian: 8h00 – 17h00 hàng ngày từ 30/03/2021 đến 31/03/2021.
   - Tỉnh Hà Nam: 02/04/2021
   - Tỉnh Ninh Bình: 01 - 02/04/2021
2. BTC nhận danh sách học sinh theo mẫu 01- TNTV đủ điều kiện được thi từ Hội đồng thi vào ngày 06/03/2021 đến 17h00 24/03/2021.
    Ban Tổ chức cấp mã thi cho cán bộ nhận mã thi từ ngày 24/03/2021
3. Nhà trường gửi kết quả thi theo mẫu 03 và clip quay lại toàn cảnh phòng thi để được công nhận kết quả về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn.

*Với Hội đồng thi do Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức có giám sát chéo thì không phải quay lại quá trình thi

4. Điểm tối đa của vòng thi số 17 – Thi Hương (Cấp Huyện) là 500 điểm trong đó:

- Bài 1: Trâu vàng uyên bác (100 điểm)

- Bài 2: Ngựa con dũng cảm (100 điểm)

- Bài 3: Trắc nghiệm 1 (100 điểm)

- Bài 4: Trắc nghiệm 2 (100 điểm)

- Bài 5: Trắc nghiệm 3 (100 điểm)

5. Hướng dẫn chi tiết Trạng Nguyên Tiếng Việt thi Hương – Cấp Huyện: https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan-thi-huong-cap-huyen-trang-nguyen-tieng-viet-nam-hoc-2020-2021-nd601cb36191ab646a421f1af5.html*Thầy, cô cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.633.330, zalo hỗ trợ theo khu vực: miền Bắc - 0375.988.611; miền Trung - 0868.108.774; miền Nam - 0969.396.348 hoặc gửi về email: btc@trangnguyen.edu.vn