LƯU Ý KÌ SƠ KHẢO CẤP TRƯỜNG TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI (VÒNG 5)

11/11/2022 | 23:15 189036

LƯU Ý SƠ KHẢO CẤP TRƯỜNG TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI
(VÒNG 5)

1. Thời gian: 8h00 - 17h30 từ 15/11/2022 – 18/11/2022.
2. Giáo viên tự tạo mã từ ngày 10/11/2022.
3. Giáo viên tạo mã cần chú ý thời gian mã (AM – sáng, PM – chiều).


4. Học sinh sử dụng từ 02 tài khoản trở lên để thi không được công nhận kết quả.
5. Khi làm bài, học sinh chỉ mở 1 tab duy nhất là trang web: trangnguyen.edu.vn
6. Học sinh cần hoàn thành đến hết vòng số 4 trước khi đến vòng 5.
7. Để đảm bảo đường truyền tốt nhất, BTC sẽ đóng phần Luyện tập từ 8h00 – 17h30 và mở lại từ 18h00 trong ngày.
8. Học sinh ghi nhớ số báo danh, tên đăng nhập và mật khẩu. Trường hợp quên mật khẩu, học sinh báo thầy cô để được hỗ trợ.
9. Học sinh được mang bút, giấy nháp vào phòng thi. Học sinh không được đem tài liệu, máy tính cầm tay vào phòng thi.
10. Khi gặp sự cố, xin liên hệ: 1900.633330, email: giaovien@trangnguyen.edu.vn.
11. Quý thầy cô truy cập vào link sau để xem thêm các thông tin liên quan đến vòngSơ khảo cấp trường - Trạng Nguyên Toàn Tài - vòng 5: https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan-tham-gia-thi-so-khao...
12. Các mẫu văn bản cần sử dụng
- Mẫu số 01: Đăng kí tài khoản giáo viên
https://media.trangnguyen.edu.vn/5f5ad15f91ab64fd085a68c6/2022/11/11/document/504a1df980dd3ee5e815479cfc4b4943_mau-so-01-dang-ki-tai-khoan-giao-vien.xlsx
- Mẫu số 02: Biên bản xử lí sự cố
https://media.trangnguyen.edu.vn/5f5ad15f91ab64fd085a68c6/2022/11/11/document/dd118a271a8b85360a894e646ab92ee0_mau-so-02-bien-ban-xu-li-su-co.xlsx
- Mẫu số 03: Biên bản kết quả
https://media.trangnguyen.edu.vn/5f5ad15f91ab64fd085a68c6/2022/11/11/document/cbc1b98e8679d0840349f96b73eecd71_mau-so-03-ket-qua-thi-tntt.xlsx

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

- Hotline: 1900633330 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

- Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn