Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:50 2001

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 3

THỜI GIAN: 40 PHÚT

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928              B. 982             C. 899              D. 988

2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260             B. 340              C. 430             D. 240

3. của 24kg là:

A. 12kg             B. 8kg           C. 6kg             D. 4kg

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410             B. 400             C. 140             D. 310

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:

A. 4               B. 6             C. 8             D. 9

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24              B. 16; 17; 18             C. 17; 19; 21               D. 18; 20; 21

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

 

 

 

A. 68cm            B. 86cm              C. 46cm              D.76cm

8. Hình bên có:

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136                 b) 375 - 128                 c) 48 x 6               d) 49 : 7

Bài 2: Tính:

a) 84 x 7 – 99                b) 23 x 9 + 15

Bài 3: Tìm x:

a) x x 6 = 42                         b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?