Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:50 10152

Đề thi Toán giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn toán. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về phép cộng số có một chữ số nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống             

2 +  …    = 3             …  + 3 = 4             …   + 2 = 5             …  + 0 = 5    

Bài 2: Tính

1 + 3  = ……                      3  + 2 = …             4 + 1 = ……

1 + 3 + 1 = ……               3 + 1 + 1 =  …        2 + 0 + 1 =…… 

Bài 3: Điền dấu  “>; <; = ”

2 + 3 ….5                         2 + 2….1 + 2                  1 + 4 …4 + 1

2 + 2…5                           2 + 1…1 + 2                   5 + 0…2 + 3

Bài 4:   Số  ?

1  + … =  1                                1  + … =  2

 …+  3   =  3                                2  + … =  2