Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2019 - 2020

16/09/2019 | 14:42 47447

 

 

LỊCH THI TRẠNG NGUYÊN NĂM HỌC 2019-2020

                                                                          

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Tự luyện tập

Vòng 1

Ngày 05/09/2019  (thứ 5)

2

Vòng 2

Ngày 19/09/2019  (thứ 5)

3

Vòng 3

Ngày 03/10/2019  (thứ 5)

4

Vòng 4

Ngày 10/10/2019  (thứ 5)

5

Vòng 5

Ngày 17/10/2019  (thứ 5)

6

Vòng 6

Ngày 24/10/2019  (thứ 5)

7

Vòng 7

Ngày 31/10/2019  (thứ 5)

8

Vòng 8

Ngày 07/11/2019  (thứ 5)

9

Vòng 9

Ngày 14/11/2019  (thứ 5)

10

Vòng 10

Ngày 21/11/2019  (thứ 5)

11

Vòng 11

Ngày 05/12/2019  (thứ 5)

12

Thi Sơ Khảo (Cấp Trường)

Vòng 12

Từ 19/12/2019 đến 28/12/2019

13

Vòng 13

Từ 02/01/2020 đến 16/01/2020

14

Vòng 14

Từ 02/03/2020 - thi tự do

15

 

Vòng 15

12/03/2020 - thi tự do

16

Vòng 16

Cấp Trường - từ ngày 11/5 đến ngày 25/5

17

 

Vòng 17

từ 7h30 đến 17h ngày 28/5, 29/5 và 30/5

18

Vòng 18

Cấp Tỉnh - Chưa có lịch thi chính thức

19

Thi Đình – (Hà Nội hoặc Đền Hùng – Phú Thọ)

Vòng 19

Cấp Quốc Gia - Chưa có lịch thi chính thức