Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Lịch thi Trạng Nguyên dự kiến năm học 2020 - 2021

02/04/2021 | 09:30 90457

LỊCH THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI DỰ KIẾN
NĂM HỌC 2020 - 2021

Trạng Nguyên Tiếng Việt

Trạng Nguyên Toàn Tài

Vòng 1: Ngày 05/09/2020 (thứ 7)
Vòng 2: Ngày 10/09/2020  (thứ 5)
Vòng 3: Ngày 17/09/2020  (thứ 5)
Vòng 4: Ngày 24/09/2020  (thứ 5)

Vòng 1: Ngày 05/09/2020 (thứ 7)

Vòng 5: Ngày 01/10/2020  (thứ 5)
Vòng 6: Ngày 08/10/2020  (thứ 5)
Vòng 7: Ngày 15/10/2020  (thứ 5)
Vòng 8: Ngày 22/10/2020  (thứ 5)
Vòng 9: Ngày 29/10/2020  (thứ 5)

Vòng 2: Ngày 20/10/2020

Vòng 10: Ngày 05/11/2020  (thứ 5)
Vòng 11: Ngày 12/11/2020  (thứ 5)
Vòng 12: Ngày 19/11/2020  (thứ 5)

Vòng 3: Ngày 20/11/2020

Vòng 13: Ngày 03/12/2020  (thứ 5)
Vòng 14: Ngày 17/12/ 2020  (thứ 5)

CẤP HUYỆN
Vòng 4 (huyện) - Ngày 15 - 19/12/2020
Các trường tổ chức thi Huyện

CẤP TRƯỜNG
Vòng 15: Ngày 11 - 15/01/2021 (thứ 2-6)

CẤP TỈNH
Vòng 5 (tỉnh) - 28 - 30/01/2021
Phòng Giáo dục tổ chức thi Tỉnh

CẤP TRƯỜNG
Vòng 16: Ngày 01 - 05/02/2021 (thứ 2-6)

CẤP QUỐC GIA
Vòng 6 (quốc gia) - Ngày 23/03/2021
Sở Giáo dục tổ chức thi Quốc gia

CẤP TRƯỜNG BỔ SUNG
Vòng 16: Ngày 01 - 06/03/2021 (thứ 2-7)

 

CẤP HUYỆN
Vòng 17: Ngày 30 - 31/03/2021 (thứ 3-4)
Tỉnh Hà Nam: 02/04/2021
Tỉnh Ninh Bình: 01-02/04/2021

 

CẤP TỈNH
Vòng 18: Ngày 14-16/04/2021 (thứ 4-6)
 

 

CẤP QUỐC GIA
Vòng 19: Ngày 08 - 09/05/2021 hoặc 15 - 16/05/2021
Tập trung tại Phú Thọ hoặc Ninh Bình