Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TRƯỜNG _ VÒNG 3

13/04/2020 | 15:45 32743

Thầy cô giáo và phụ huynh có thể tải file kết quả tổng hợp bên dưới.

 

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TRƯỜNG – VÒNG 3


Kính gửi thầy cô và phụ huynh!
Ban tổ chức xin công bố kết quả vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp trường – vòng 3.


Kết quả thi khối 1
Khối 1 - mã thi 38935

Khối 1 - mã thi 39007

Kết quả thi khối 2
Khối 2 - mã thi 38943

Khối 2 - mã thi 39008

Kết quả thi khối 3
Khối 3 - mã thi 38945

Khối 3 - mã thi 39009

Kết quả thi khối 4
Khối 4 - mã thi 38946

Khối 4 - mã thi 39010

Kết quả thi khối 5
Khối 5 - mã thi 38947

Khối 5 - mã thi 39011BTC trân trọng cảm ơn thầy cô và phụ huynh đã đồng hành cùng Trạng Nguyên.