IQ hay EQ - Trí Thông Minh Đa Diện

24/07/2019 | 05:50 115507

IQ, EQ, PQ, Chỉ số nào quan trọng? Trí thông minh

1. IQ (Intelligence Quotient): Chỉ số thông minh - Trưởng phòng

- Đo lường khả năng trí lực, năng lực học hỏi, khả năng hiểu và xử lý tình huống, năng lực suy nghĩ logic, phản biện, sự nhạy bén trong suy nghĩ …;

- Trí thông minh có thể được đo tổng quát trong mọi lĩnh vực, và được đo theo từng lĩnh vực cụ thể.

--------------------

2. EQ (Emotion Quotient): Chỉ số cảm xúc - Phó giám đốc

- Thể hiện khả năng của một người HIỂU RÕ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH cũng như thấu hiểu người khác;

– Trí thông minh trong người và thông minh giữa người và người. Hơn thế, nó còn là khả năng chế ngự cảm xúc để thích ứng với hoàn cảnh và kiểm soát các cảm xúc;

- Người có EQ cao dễ thích nghi, luôn tìm được sự hòa hợp trong một tập thể, dễ dàng nhận được sự hợp tác hơn những “thiên tài đơn độc” (trong thời đại hiện nay, tính tập thể trong làm việc việc hết sức quan trọng);

- Với IQ người ta tuyển lựa, nhưng với EQ, người ta đề bạt.

--------------------

3. PQ (Passion Quotient): Chỉ số say mê - Chuyên gia

- Chỉ số chỉ sự say mê của mỗi người dành cho việc đang làm;

- Yêu thích công việc mình làm;

- Chất lửa trong mỗi con người;

- Luôn toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc đạt chất lượng cao;

- Thất bại chỉ kích thích suy nghĩ thêm thấu đáo, chứ không làm nản chí;

- Làm việc không kể giờ giấc, hay ít ra cũng thường xuyên suy nghĩ về công việc ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, nên thường tìm ra được những giải pháp độc đáo và sáng tạo;

- Luôn luôn nghĩ đến việc sẽ làm tiếp theo và tìm cách chạy đua với thời gian.