Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 2021 - 2022

19/02/2022 | 17:00 45513


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

Số: 24/BTC-TNTT

V/v: Hướng dẫn tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” cấp Tỉnh trên internet năm học 2021 - 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học.

     Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ- BTCTNTT ngày 05/09/2021 của Ban Tổ chức.

     Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng thi cấp Tỉnh của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Tỉnh

     Thời gian mở vòng thi: 8h00 đến 17h30 ngày 25/02/2022.

Ca thi:

Ca thi

Khối 1

8h – 9h

Khối 2

9h15 – 10h15

Khối 3

10h30 – 11h30

Khối 4

13h – 14h

Khối 5

14h15 – 15h15

Thi lại

16h – 17h

 

Mã thi: Ban Tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Thầy cô truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

- MẪU 01 – TNTT: MẪU ĐĂNG KÍ THI TỈNH: Đăng kí cán bộ nhận mã thi cấp Tỉnh. Thầy cô vùi lòng điền thông tin đăng kí nhận mã thi vào link sau: 

- MẪU 02 -  TNTT: MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: Biên bản xử lí sự cố

- MẪU 03 -  TNTT: KẾT QUẢ THI: Kết quả thi của thí sinh

- MẪU 04 – TNTT: THẺ DỰ THI

3.Hội đồng thi và thí sinh của đơn vị thi tập trung

- Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục thành lập Hội đồng thi cấp Tỉnh, hoặc giao cho các trường tiểu học tổ chức thi.

- Hội đồng thi tổ chức cho học sinh thi tại các điểm thi tập trung hoặc tại các trường. Khi tổ chức thi, hội đồng thi cử giám thị coi thi hoặc cử cán bộ giám sát chéo giữa các trường để đảm bảo kì thi công bằng, nghiêm túc. (Trường hợp học sinh đang thực hiện cách ly, hội đồng thi tổ chức coi thi qua Zoom và lưu lại video quá trình thi tại nhà trường).

- Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BTC lựa chọn thí sinh phù hợp với điều kiện thi của địa phương.

- Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài”

- Thí sinh vi phạm quy chế (sử dụng nhiều tài khoản để dự thi cấp Huyện) không được dự thi cấp Tỉnh.

- Khi tổ chức thi tại trường cần đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hội đồng thi và thí sinh của đơn vị không thi tập trung

- Các trường tiểu học thành lập Hội đồng thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài.

- Hội đồng thi cử cán bộ nhận mã thi cấp Tỉnh.

- BTC cấp mã thi qua email đăng kí nhận mã thi. Giáo viên chỉ cấp mã thi khi học sinh vào phòng thi.

- Hội đồng thi tổ chức cho học sinh thi tại trường. Khi tổ chức thi, hội đồng thi cử giám thị coi thi để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc. (Trường hợp học sinh đang thực hiện cách ly, hội đồng thi tổ chức coi thi qua Zoom và lưu lại video quá trình thi tại nhà trường).

- Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 50% số thí sinh dự thi cấp Huyện điểm không thấp hơn 150 điểm.

- Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài”

- Thí sinh vi phạm quy chế (sử dụng nhiều tài khoản để dự thi cấp Huyện) không được dự thi cấp Tỉnh.

- Khi tổ chức thi tại trường cần đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chọn học sinh dự thi cấp Quốc gia

BTC cấp Tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí riêng của từng Tỉnh.

6. Đăng kí dự thi

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên website trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng thi cấp Tỉnh phải thi qua vòng thi cấp Huyện bằng mã thi.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, ca thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên website: trangnguyen.edu.vn), Khi đăng kí tài khoản dự thi, họ và tên học sinh phải gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh.

- Các đơn vị gửi đăng kí cán bộ nhận mã thi theo hướng dẫn của BTC.

7. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước giờ thi, hội đồng thi kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần tắt phím Capslock (viết hoa) và cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0.  Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

- Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.

- Nếu học sinh đang thi mà máy yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo, thầy cô lập biên bản gửi về email giaovien@trangnguyen.edu.vn để cho phép học sinh vào thi lại.

8. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp học sinh tự chuẩn bị.

* Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi để làm bài thi.

9. Cách tính điểm và thời gian làm bài

- Điểm tối đa của vòng 6 - thi cấp Tỉnh là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

- Sau khi thi xong, thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả của học sinh.

10. Tổ chức thi

- Trước giờ thi chính thức 10 phút, toàn bộ thí sinh đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) đọc mã thi để các thí sinh nhập mã thi. Học sinh phải thi bằng mã thi thì kết quả đó mới được công nhận.

- Nếu không tổ chức thi tại trường, chỉ tổ chức thi Online, thầy cô có thể tạo phòng họp Zoom hoặc các phòng họp khác để coi thi cho học sinh.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề và bắt đầu làm bài.

- Học sinh vào muộn 10 phút sẽ không được xếp giải Nhất.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến xem điểm, thời gian làm bài thi của học sinh. Sau đó ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTT kết quả thi của thí sinh và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- Thầy cô tra cứu kết quả thi của học sinh bằng mã thi trong phần Tra Điểm và trong tài khoản giáo viên.

- Trường hợp thí sinh gặp sự cố thi, giáo viên lập biên bản xử lí sự cố theo MẪU SỐ 02 – TNTT: Biên bản xử lí sự cố và gửi về email giaovien@trangnguyen.edu.vn để được hỗ trợ cho học sinh thi lại vào ca sau, thí sinh thi lại dự thi bằng mã phụ.

- Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi và lưu tại nhà trường.


11. Xếp hạng và khen thưởng

- Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học sinh theo điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.

- Khen thưởng: BTC cấp Quốc gia quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của BTC.

- Tỉ lệ xếp giải như sau: 5% Giải Nhất; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

12. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

- Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

- Với mong muốn tạo dựng sân chơi phát triển tài năng toàn diện cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900.633.330; 0913.032.415; Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG