Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

HƯỚNG DẪN THI TOÀN TÀI QUỐC GIA CV SỐ 25 TNTT

22/03/2022 | 21:07 57464


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

 

Số: 25/BTC-TNTT

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Quốc gia sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”trên internet

năm học 2021 - 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-BTCTNTT ngày 05/09/2021 của Ban Tổ chức.

 Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng thi Quốc gia (Khối 5) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Lịch thi

- Thời gian:    8h30 – 9h30 ngày 02/04/2022

       10h00 11h00  tổ chức cho học sinh gặp sự cố thi lại.

- Mã thi: Ban Tổ chức cấp mã thi cho cán bộ nhận mã thi vào ngày 31/03/2022

  • Danh sách thí sinh:  Ban Tổ chức đăng trên website: trangnguyen.edu.vn.

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA


2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Thầy cô truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu.

Thầy cô điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điện tử (email):  giaovien@trangnguyen.edu.vn

- MẪU 02 - TNTT: MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ

- MẪU 03 - TNTT: KẾT QUẢ THI

- MẪU 04 - TNTT: THẺ DỰ THI

3. Cách thức tổ chức thi

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng thi cử cán bộ nhận mã thi cấp Quốc gia.

- BTC cấp mã thi qua email đăng kí nhận mã thi. Giáo viên chỉ cấp mã thi khi học sinh vào phòng thi.

- Hội đồng thi tổ chức cho học sinh thi tại trường. Khi tổ chức thi, hội đồng thi cử giám thị coi thi để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc. (Trường hợp học sinh đang thực hiện cách ly, hội đồng thi tổ chức coi thi qua Zoom và lưu lại video quá trình thi tại nhà trường).

- Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì thi cấp Quốc gia Trạng Nguyên Toàn Tài”

- Thí sinh vi phạm quy chế (sử dụng nhiều tài khoản để dự thi cấp Tỉnh) không được dự thi cấp Quốc gia.

- Khi tổ chức thi tại trường cần đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Thủ tướng Chính phủ.

4. Khen thưởng học sinh

- BTC cấp Quốc gia quyết định khen thưởng, cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh đạt giải theo quy định chung của BTC.

+ BTC xếp giải cho thí sinh lấy điểm từ cao xuống thấp.

- Giải thưởng được xét như sau:

   + Giải Nhất: 5% tổng thí sinh. Giấy khen và học bổng trị giá 688.000VNĐ

   + Giải Nhì: 5% tổng thí sinh. Giấy khen và học bổng trị giá 488.000VNĐ

   + Giải Ba: 10% tổng thí sinh. Giấy khen và học bổng trị giá 365.000VNĐ

+ Giải Khuyến Khích: 15% tổng thí sinh. Giấy khen và học bổng trị giá 365.000VNĐ

(Giải thưởng bằng hiện vật và giấy khen của Ban Tổ chức)
Học sinh vào muộn 10 phút không được xếp giải nhất
Học sinh thi lại không được xếp giải nhất

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước giờ thi, hội đồng thi kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần tắt phím Capslock (viết hoa) và cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0.  Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

- Trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và bài thi không hiển thị thì ấn F5 để tải lại hoặc liên hệ với BTC cấp Quốc gia để được hỗ trợ.

- Nếu học sinh đang thi mà máy tính yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo.

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực (không được mang máy tính cầm tay, điện thoại hoặc đồng hồ thông minh vào phòng thi)

- Giấy nháp học sinh tự chuẩn bị.

7. Cách tính điểm, thời gian làm bài

- Điểm tối đa của vòng thi số 7 – Cấp Quốc gia là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

- Sau khi thi xong thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả thi của học sinh.

8. Tổ chức thi

- Trước giờ thi chính thức 10 phút, toàn bộ thí sinh đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) đọc mã thi để các thí sinh nhập mã thi. Học sinh phải thi bằng mã thi thì kết quả đó mới được công nhận.

- Nếu không tổ chức thi tại trường, chỉ tổ chức thi Online, thầy cô có thể tạo phòng họp Zoom hoặc các phòng họp khác để coi thi cho học sinh.

- Thầy cô giám thị giám sát thi nghiêm túc, học sinh không được mở trang website khác khi đang làm bài thi, không được trao đổi hay nhắc bài.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề và bắt đầu làm bài.

- Học sinh vào muộn 10 phút sẽ không được xếp giải Nhất.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến xem điểm, thời gian làm bài thi của học sinh. Sau đó ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTT kết quả thi của thí sinh và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- Thầy cô tra cứu kết quả thi của học sinh bằng mã thi trong phần Tra Điểm và trong tài khoản giáo viên.

- Trường hợp thí sinh gặp sự cố thi, giáo viên lập biên bản xử lí sự cố theo MẪU SỐ 02 – TNTT: Biên bản xử lí sự cố và gửi về email giaovien@trangnguyen.edu.vn để được hỗ trợ cho học sinh thi lại vào ca sau, thí sinh thi lại dự thi bằng mã phụ.

- Mỗi phòng thi, Hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi.

9.Kinh phí

- Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

- Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

Với mong muốn tạo dựng sân chơi Toàn Tài (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự Nhiên, Xã hội) giúp học sinh vừa tiếp cận công nghệ 4.0 vừa phát triển tài năng toàn diện cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý sở Giáo dục và Đào tạo, Quý Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, thầy cô xin vui lòng liên hệ về BTC cấp Quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900.633.330; 0913.032.415.

Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 Đã kí

 

Trịnh Thị Hương