Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

HƯỚNG DẪN THI HƯƠNG TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÀ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

22/05/2020 | 16:59 17298

CÁC LƯU Ý KHI TỔ CHỨC THI HƯƠNG – CẤP HUYỆN


Mỗi huyện, đơn vị tổ chức cử 1 cán bộ nhận mã thi (BTC cấp mã thi vào 27/05).

2. 6 Tỉnh và các huyện thi Tập Trung: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam và các huyện tổ chức thi TNTV tập trung: từ 7h30 - 17h ngày 29/05.

3. Các trường tổ chức thi TNTV: 7h30 - 17h ngày 28/05 và 30/05.

4. Trạng Nguyên Toàn Tài thi: từ 7h30 -17h ngày 01/06 và ngày 02/06.

5. Ca thi do đơn vị tổ chức thi chủ động sắp xếp.

6. Đảm bảo tính bảo mật, chính xác, nghiêm túc và an toàn chống dịch.

7. BTC nhận danh sách thi Hương từ 21/5 qua email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

8. Danh sách đăng kí chỉ có 1 sheet duy nhất, không chia nhiều sheet.

9. Số báo danh chính xác, phải viết liền (không có dấu cách giữa các số).

10. Học sinh có từ 2 số báo danh trở lên là vi phạm quy chế thi, giáo viên cần lập
danh sách gửi các số báo danh cần xóa về email BTC.

11. Sau ngày 26/5, học sinh được thi cấp Huyện vào trang cá nhân sẽ có thông báo
“Bạn đã được duyệt thi Huyện”. Nếu chưa hiển thị thông báo này, giáo viên kiểm
tra và báo lại BTC.

12. Học sinh thi vòng 16 trước ngày 28/5.

13. Khi thi, học sinh chỉ mở 1 trang web trangnguyen.edu.vn.

14. Khi làm bài thi, học sinh cần làm lần lượt từ bài 1 đến bài 2, bài 3.
Khi gặp sự cố, xin liên hệ về BTC theo hotline: 1900633330, 0243 204 5788, 0986.949.934, 0866.400.634 zalo 0913032415 và email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 105/BTC-TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Hương sân chơi
“Trạng Nguyên Tiếng Việt, 
Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

CÁC LƯU Ý KHI TỔ CHỨC THI HƯƠNG – CẤP HUYỆN


Kính gửi:

 • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ- BTC ngày 09/09/2019 của Trưởng Ban Tổ Chức.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ- BTC ngày 19/12/2019 của Trưởng Ban Tổ Chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Hương (thi cấp Huyện) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Lịch Thi Hương – cấp Huyện

+ Lịch Trạng Nguyên Tiếng Việt

Các Huyện tổ chức thi tập trung: 7h30 đến 17h ngày 29/05
Các Huyện không tổ chức tập trung: 7h30 đến 17h ngày 28/05 và 30/05
Chú ý:

+ Lịch thi Trạng Nguyên Toàn Tài

Thời gian: 7h30 đến 17h ngày 01/06 và 02/06/2020

Ca thi: Hội đồng thi chủ động sắp xếp

Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

MẪU 01 - MẪU DỰ THI HƯƠNG: Đăng ký cán bộ nhận mã thi cấp Huyện và danh sách thí sinh.

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

MẪU 02 - MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ
: Biên bản xử lý sự cố

MẪU 03 - KẾT QUẢ THI: Kết quả thi Hương

 1. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1. Các Huyện tổ chức thi tập trung:

      3.1.1. Chọn học sinh dự thi Hương

+ Phòng Giáo dục chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương Trạng Nguyên Tiếng Việt không vượt quá 60% số thí sinh dự thi cấp Trường.

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 40% số thí sinh dự thi cấp Trường.

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 240 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 220 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 16 sẽ không được chọn thi Huyện).    
     3.1. 2. Cách thức tổ chức thi

+ Phòng Giáo dục thành lập Hội đồng coi thi.

+ Phòng Giáo dục cử cán bộ nhận mã thi.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về các trường.

     3.1.3. Khen thưởng học sinh

 Hội đồng thi khen thưởng học sinh phù hợp theo quy định.

Lưu ý

Chỉ những thí sinh dược duyệt Số báo danh mới được vào thi vòng thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được thi cấp Huyện”.

     3.1.4. Chọn học sinh dự Thi Hội (cấp Tỉnh)

Học sinh được dự Thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung.

3.2. Các Huyện không tổ chức thi tập trung:

     3.2.1. Chọn học sinh dự thi Hương

+ Nhà trường chọn học sinh tham dự thi Hương.

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương Trạng Nguyên Tiếng Việt không vượt quá 50% số thí sinh/ mỗi khối lớp dự thi cấp Trường.

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 40% số thí sinh/ mỗi khối lớp dự thi cấp Trường.

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 240 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 220 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 16 sẽ không được chọn thi Huyện).

    3.2.2. Cách thức tổ chức thi

+ Nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

+ Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.

   3.2.3. Khen thưởng học sinh

+ BTC cấp Quốc Gia không cấp giấy khen cho học sinh dự thi Huyện.

+ Nhà trường cấp giấy khen cho học sinh.

Lưu ý

Chỉ những thí sinh dược duyệt Số báo danh mới được vào thi vòng thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được thi cấp Huyện”.

   3.2.4. Chọn học sinh dự Thi Hội (cấp Tỉnh)

Học sinh được dự Thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung. Dự kiến tỷ lệ chọn dự thi cấp tỉnh là 40%. Dự kiến điểm chuẩn chung là 270 điểm.

 1. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Thi Hương (Cấp Huyện) phải thi qua vòng thi Cấp trường bằng Mã thi.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, ca thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

 1. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc Cốc. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và bài thi không hiển thị thì ấn F5 để tải lại. Thầy cô chú ý thời gian hiển thị của máy tính, giao diện màn hình của máy tính và hệ điều hành của máy tính. Cần sử dụng hệ điều hành Windows, không sử dụng Windows XP.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không ổn định  Giáo viên sẽ lập biên bản sự cố gửi về BTC để học sinh được thi lại.

 1. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

 1. Cách tính điểm và thời gian làm bài và lấy điểm thi Hương

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

 1. Tổ chức thi

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường, nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến kiểm tra điểm thi trong trang cá nhân  của học sinh, sau đó điền vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần tra điểm và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay.

 1. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, BTC sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Huyện tổ chức thi tập trung, BTC cấp Huyện quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Huyện.

- Đối với các Huyện không tổ chức thi tập trung, nhà trường khen thưởng học sinh, BTC  không cấp giấy chứng nhận thi cấp Huyện.

 1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi Giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Vậy với những nội dung trên, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia học tập, triển khai tốt sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900633330, 02432045788. 0913032415.            
Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 Đã ký

TRỊNH THỊ HƯƠNG