Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

HƯỚNG DẪN THI HƯƠNG ( CẤP HUYỆN ) - TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2020 - 2021

10/03/2021 | 14:30 115426

    BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 

       
      Số: 112 /BTC-TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Hương – Cấp Huyện sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt  trên internet năm học 2020 – 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

                                Kính gửi:

                                              - Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                              - Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
                                              - Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học.

          Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BTCTNTV ngày 09/09/2020 của  Ban Tổ chức.

          Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Hương (Thi Cấp Huyện) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Lịch thi
                - Vòng thi: Vòng số 17 – Thi Hương (Cấp Huyện)
                - Thời gian: 8h00 – 17h00 hàng ngày từ 30/03/2021 đến 31/03/2021.
                  + Tỉnh Hà Nam thi ngày 02/04/2021.
                  + Tỉnh Ninh Bình 01-02/04/2021
                 + Tỉnh Hòa Bình: 31/03/2021
                 + Hà Nội - Mê Linh thi ngày 1/04 - Theo hướng dẫn của Phòng giáo dục
                   - Danh sách dự thi: BTC nhận danh sách học sinh đủ điều kiện được thi từ Hội đồng thi vào ngày 06/03/2021 đến 17h00 24/03/2021.
                - Mã thi: Ban Tổ chức cấp mã thi cho cán bộ nhận mã thi từ ngày 24/03/2021.
2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

          Thầy cô truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn để tải mẫu.

          Thầy cô điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điện tử (email): btc@trangnguyen.edu.vn

                - MẪU SỐ 01-TNTV: MẪU DỰ THI CẤP HUYỆN: Đăng kí cán bộ nhận mã thi cấp huyện và danh sách thí sinh tham gia.
                - MẪU SỐ 02-TNTV: BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: Biên bản xử lí sự cố phòng thi.
                - MẪU SỐ 03-TNTV: KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH.
3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1. Các Huyện tổ chức thi tập trung
A. Chọn học sinh dự Thi Hương (Cấp Huyện)

                - Phòng Giáo dục chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).
                - Số lượng thí sinh tham dự thi Hương không vượt quá 60% số thí sinh dự thi cấp Trường.
                - Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 240 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 200 điểm).
                - Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi vòng 15) sẽ không được chọn Thi Hương.
B. Cách thức tổ chức thi
                -
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại các điểm trường.
                - Phòng Giáo dục cử cán bộ nhận mã thi.
                - BTC cấp mã thi cho cán bộ nhận mã để chuyển về các trường.
C. Khen thưởng học sinh

          Hội đồng thi khen thưởng học sinh phù hợp theo quy định.

Lưu ý:

             - Chỉ những thí sinh được duyệt số báo danh mới được vào thi vòng thi các cấp.
             - Thí sinh phải thi bằng mã thi mới được xét tiêu chuẩn dự thi Hội (Cấp Tỉnh).
             - Học sinh được dự thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung.

3.2. Các Huyện không tổ chức thi tập trung:
A. Chọn học sinh dự thi Hương (Cấp Huyện)

                - Nhà trường chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương)
                - Số lượng thí sinh tham dự thi Hương không vượt quá 50% số thí sinh/ mỗi khối lớp dự thi cấp Trường.
                - Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 250 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 220 điểm).
                - Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 15) sẽ không được chọn đi Thi Hương.
B. Các thức tổ chức thi
                - Nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.
                - Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.
                - Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.
                - Mỗi phòng thi, Hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi trong suốt quá trình học sinh làm bài. Sau đó, Hội đồng thi gửi kết quả thi và clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn
C. Khen thưởng học sinh

          BTC cấp Quốc Gia không cấp giấy khen cho học sinh dự thi Huyện. Học sinh đạt giải cấp Tỉnh sẽ được cấp giấy khen cấp Tỉnh.

Lưu ý:

             - Chỉ những thí sinh được duyệt số báo danh mới được vào thi vòng thi các cấp.
             - Thí sinh phải thi bằng mã thi mới được xét tiêu chuẩn dự Thi Hội (Cấp Tỉnh).
             - Học sinh được dự Thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung. Dự kiến tỉ lệ chọn dự thi cấp tỉnh là 40%.
                - Hội đồng thi nào không gửi lại clip phòng thi sẽ không công nhận kết quả.
4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp
                - Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi.
                - Học sinh được chọn dự thi vòng Thi Hương (Cấp Huyện) phải thi qua vòng thi cấp Trường bằng mã thi.
                - Các đơn vị gửi đăng kí cán bộ nhận mã thi và danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp Quốc gia qua hòm thư điện tử của BTC: btc@trangnguyen.edu.vn.
5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet
                - Trước khi thi, các Hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.
                - Trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp Quốc gia để được hỗ trợ.
                - Nếu học sinh đang thi mà máy tính yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo.
6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi
                -
Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.
                - Giấy nháp của thí sinh do Hội đồng thi phát.
7. Cách tính điểm và thời gian làm bài
                -
Điểm tối đa của vòng thi số 17 – Thi Hương (Cấp Huyện) là 500 điểm.
                - Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.
                - Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.
Sau khi thi xong, thầy cô truy cập vào website:trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả thi của học sinh.
8. Tổ chức thi
                -
Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt Hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 2m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.
                - Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường) khi vào phòng thi.
                - Trước giờ thi chính thức 5 phút, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng lên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi để mở bài thi thì kết quả đó mới được công nhận.
                - Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài.
                - Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Lịch sử thi” để xem điểm, thời gian làm bài thi của học sinh. Sau đó CBCT ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTV kết quả thi của thí sinh và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
                - CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.
                - Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách kết quả thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận. Sau đó, CBCT nộp danh sách kết quả thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 
                - Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi và trên Bảng Vàng.
                - Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV biên bản xử lí sự cố gửi về email: btc@trangnguyen.edu.vn để được hướng dẫn thi lại ngay.
                - Mỗi phòng thi, Hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo MẪU SỐ 03– TNTV kết quả thi của thí sinh và clip về email:ketquathi@trangnguyen.edu.vn
9. Xếp hạng và khen thưởng

   Xếp hạng:

           Theo Thể lệ cuộc thi, học sinh sẽ được xếp thứ hạng theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

   Khen thưởng:

           Đối với các Huyện tổ chức thi tập trung, BTC cấp Huyện quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Huyện.
10. Kinh phí

                - Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.
                - Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.

           Với mong muốn tạo dựng sân chơi Tiếng Việt giúp học sinh vừa tiếp cận công nghệ 4.0 vừa phát triển tư duy ngôn ngữ, hiểu tinh hoa văn hóa dân tộc, thêm yêu quê hương đất nước. BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Quý Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, thây cô xin vui lòng liên hệ về BTC cấp Quốc gia qua số điện thoại thường trực:1900633330; 02432045788; 0913032415;
Email: btc@trangnguyen.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

                   TM. BAN TỔ CHỨC

                      TRƯỞNG BAN

                          Đã ký

 

                   TRỊNH THỊ HƯƠNG