Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

HƯỚNG DẪN THI HỘI (CẤP TỈNH) TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

05/06/2020 | 14:16 24943


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 

Số: 106/BTC-TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Hội                                  sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

 • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ- BTC ngày 09/09/2019 của Trưởng Ban tổ chức.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ- BTC ngày 19/12/2019 của Trưởng Ban tổ chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Hội (thi cấp Tỉnh) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt – Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

 1. Lịch Thi Hội – cấp Tỉnh
 2. Lịch Trạng Nguyên Tiếng Việt

Thời gian: 7h30 đến 17h ngày 11/06; 12/06; 13/06 và 16/06 cụ thể như sau:

+ Ngày 11/6: Tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành có các trường tổ chức thi tập trung.

+ Ngày 12/6: Tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam

+ Ngày 13/6: Thành phố Hà Nội (khối 5): thi tập trung tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội (số 1 Hoàng Đạo Thúy). BTC chọn danh sách và công bố thí sinh.

+ Ngày 16/6: Tỉnh Lào Cai, Hòa Bình.

Ca thi (các tỉnh thành thi tập trung chủ động sắp xếp ca phù hợp)

Ca thi các trường tổ chức tập trung

Khối 3

7h – 10h

Khối 5

9h – 12h

Khối 4

13h – 15h

Khối 1 và khối 2

14h – 17h

 

 

 

 

Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.

 1. Lịch thi Trạng Nguyên Toàn Tài

Thời gian: 7h30 đến 17h ngày 16/06.

Ca thi (các tỉnh thành thi tập trung chủ động sắp xếp ca phù hợp)

Ca thi các trường tổ chức tập trung

Khối 3

7h – 10h

Khối 5

9h – 12h

Khối 4

13h – 15h

Khối 1 và khối 2

14h – 17h

 

 

Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.

 

 1. Các mẫu văn bản cần sử dụng
 • MẪU 01 - MẪU DỰ THI HỘI: Đăng ký cán bộ nhận mã thi cấp Huyện và danh sách thí sinh.
https://media.trangnguyen.edu.vn/mau-so-01-hoi-tntv-2020-2-cuoi.xlsx
 • MẪU 02 - MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ: Biên bản xử lý sự cố
https://media.trangnguyen.edu.vn/mau-so-02-bien-ban-xu-li-su-co.xlsx
 • MẪU 03 - KẾT QUẢ THI: Kết quả thi Hội
https://media.trangnguyen.edu.vn/_mau-so-03-tntv-2020.doc
 • MẪU 04 – THẺ DỰ THI
https://media.trangnguyen.edu.vn/04-mau-the-du-thi.docx

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điện tử (email) btc@trangnguyen.edu.vn

 1. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1. Các Tỉnh tổ chức thi tập trung:

 1. Chọn học sinh dự Thi Hội

+ Sở Giáo dục chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

+ Số lượng thí sinh tham dự Thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt không vượt quá 50% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 220 điểm).

+ Số lượng thí sinh tham dự Thi Hội Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 30% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 260 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt đều có điểm thi vòng 17 hoặc gian lận trong thi cử sẽ không được chọn thi Hội).

 1. Cách thức tổ chức thi

+ Sở Giáo dục thành lập Hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại các điểm trường.

+ Sở Giáo dục cử cán bộ nhận mã thi.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về các Phòng Giáo dục.

 

 1. Khen thưởng học sinh

 Hội đồng thi khen thưởng học sinh phù hợp theo quy định.

Lưu ý

Chỉ những thí sinh dược duyệt số báo danh mới được vào thi vòng thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được thi cấp Tỉnh”.

 1. Chọn học sinh dự Thi Đình (cấp Quốc gia)

Học sinh được dự Thi Đình (Cấp Quốc gia) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

3.2. Các Tỉnh không tổ chức thi tập trung:

 1. Chọn học sinh dự thi Hội

+ Nhà trường chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

+ Số lượng thí sinh tham dự Thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt không vượt quá 40% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 230 điểm).

+ Số lượng thí sinh tham dự Thi Hội Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 20% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 270 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt đều có điểm thi vòng 17 hoặc gian lận trong thi cử sẽ không được chọn thi Hội).

 1. Cách thức tổ chức thi

+ Nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

+ Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.

+ Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi trong suốt quá trình học sinh làm bài. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo mẫu 03 và clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn

 1. Khen thưởng học sinh

+ BTC sẽ xếp giải theo từng trường.

Trạng Nguyên Tiếng Việt: 5% Giải Nhất; 10% Giải Nhì; 10% Giải Ba; 15% Giải Khuyến Khích.

Trạng Nguyên Toàn Tài: 5% Giải Nhất; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

Lưu ý

Chỉ những thí sinh dược duyệt Số báo danh mới được vào thi vòng thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được thi cấp Tỉnh”.

 

 

 1. Chọn học sinh dự Thi Đình (cấp Quốc gia)

Học sinh được dự Thi Đình (Cấp Quốc gia) sẽ được BTC lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với cách thức thi của từng địa phương.

 1. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh) phải thi qua vòng thi Cấp Huyện bằng Mã thi.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, ca thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: btc@trangnguyen.edu.vn.

 1. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc Cốc. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và bài thi không hiển thị thì ấn F5 để tải lại. Thầy cô chú ý thời gian hiển thị của máy tính, giao diện màn hình của máy tính và hệ điều hành của máy tính. Cần sử dụng hệ điều hành Windows, không sử dụng Windows XP.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không ổn định. Giáo viên sẽ lập biên bản sự cố gửi về BTC để học sinh được thi lại.

 1. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

 1. Cách tính điểm, thời gian làm bài và lấy điểm thi Đình

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

 

 

 1. Tổ chức thi

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường, nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh ấn vào nút “bắt đầu” để làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến kiểm tra điểm thi trong trang cá nhân của học sinh, sau đó điền vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần tra điểm và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02- MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay.

 

 1. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, BTC sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Tỉnh tổ chức thi tập trung, BTC cấp Tỉnh quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh.

- Đối với các Tỉnh không tổ chức thi tập trung, nhà trường tổ chức tập trung, BTC cấp Quốc gia sẽ cấp giấy khen cho học sinh khen thưởng học sinh theo tỉ lệ sau:

+ Trạng Nguyên Tiếng Việt: 5% Giải Nhất; 10% Giải Nhì; 10% Giải Ba; 15% Giải Khuyến Khích.

+ Trạng Nguyên Toàn Tài: 5% Giải Nhất; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

 

 1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi Giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt – Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của tỉnh, nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức, BTC Cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Với những nội dung trên, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt – Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý Sở Giáo dục và Đào tạo,  Ban Giám Hiệu các trường Tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh được chọn tham dự kì thi bình tĩnh, tự tin để có kết quả tốt nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900633330; email: btc@trangnguyen.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG