Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h)

HƯỚNG DẪN THI CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI NĂM HỌC 2020 - 2021

07/01/2021 | 10:08 57015

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI


Số: 110/BTC-TNTT

V/v: Hướng dẫn tổ chức sân chơi
“Trạng Nguyên Toàn Tài” c
ấp Tỉnh trên internet năm học 2020 – 2021

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021                          Kính gửi:

                                      - Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                      - Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
                                      - Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

         Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ- BTCTNTT ngày 09/09/2020 của  Ban Tổ chức.

         Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi cấp Tỉnh của sân chơi giáo dục trực tuyến "Trạng Nguyên Toàn Tài" trên internet năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1. Lịch thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Tỉnh

         Thời gian mở vòng thi: 8h00 đến 17h00 ngày 28/01/2021 đến 30/01/2021.

         Ca thi (các tỉnh thành chủ động sắp xếp ca thi phù hợp)

Ca thi

Khối 3

7h – 10h

Khối 5

9h – 12h

Khối 4

13h – 15h

Khối 1 và khối 2

14h – 17h

        Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi.
2. Các mẫu văn bản cần sử dụng 

     Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu.

     Điền đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel về địa chỉ hòm thư điên tử (email) btc@trangnguyen.edu.vn

              - MẪU 01 – TNTT: MẪU ĐĂNG KÍ THI TỈNH: Đăng kí cán bộ nhận mã thi cấp Tỉnh và danh sách thí sinh thi Tỉnh.

             - MẪU 02 -  TNTT: MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: Biên bản xử lí sự cố

             - MẪU 03 -  TNTT: KẾT QUẢ THI: Kết quả thi của thí sinh

             - MẪU 04 – TNTT: THẺ DỰ THI
3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1. Các Tỉnh tổ chức thi tập trung
A.
Chọn học sinh dự thi cấp Tỉnh

    - Sở Giáo dục và Đào tạo chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).
    - Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 30% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 260 điểm).
    - Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Huyện hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi cấp Tỉnh.
B. Cách thức tổ chức thi
    - Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại các cụm thi - hoặc giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/ Huyện tổ chức và giám sát thi.

    - Sở Giáo dục và Đào taọ cử cán bộ nhận mã thi.
    - Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về các Phòng Giáo dục.
C. Khen thưởng học sinh

    BTC cấp Tỉnh quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh.

Lưu ý:

    Chỉ những thí sinh dược duyệt số báo danh mới được vào thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được duyệt thi cấp Tỉnh”.
D. Chọn học sinh dự thi cấp Quốc gia

    BTC cấp Tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí riêng của từng Tỉnh.

3.2. Các Tỉnh không tổ chức thi tập trung
A. Chọn học sinh dự thi cấp Tỉnh

    - Nhà trường chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).
   - Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Tỉnh Trạng Nguyên Toàn Tài không vượt quá 20% số thí sinh dự thi cấp Huyện (lấy điểm từ cao xuống thấp, không thấp hơn 280 điểm).
   - Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Huyện hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi Tỉnh .
B. Cách thức tổ chức thi
    - Nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

    - Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.
    - Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.
    - Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi trong suốt quá trình học sinh làm bài. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo mẫu 03 và clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn

C.Khen thưởng học sinh
    - BTC sẽ xếp giải theo từng trường theo tỉ lệ như sau: 5% Giải Nhất; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.

Lưu ý:

    - Chỉ những thí sinh được duyệt số báo danh mới được vào thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được duyệt thi cấp Tỉnh”.
    - Nhà trường không quay video phòng thi, BTC không công nhận kết quả thi của hội đồng thi đó.
D. Chọn học sinh dự thi cấp Quốc gia

    BTC cấp Tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí riêng của từng Tỉnh.
4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

    - Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên website trangnguyen.edu.vn
    - Học sinh được chọn dự thi vòng thi cấp Tỉnh phải thi qua vòng thi cấp Huyện bằng mã thi.
    - Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, ca thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang website: trangnguyen.edu.vn), Khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên học sinh phải gõ tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh.
    - Các đơn vị gửi đăng kí cán bộ nhận mã thi và danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp Quốc gia qua hòm thư điện tử của BTC: btc@trangnguyen.edu.vn.
5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet
     - Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

     - Trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp Quốc gia để được hỗ trợ.
    - Nếu học sinh đang thi mà máy tính yêu cầu truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo.
6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi
    - Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực (tuyệt đối không được mang máy tính cầm tay vào phòng thi)

    - Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.
7. Cách tính điểm, thời gian làm bài và lấy điểm thi cấp Quốc gia
    - Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

    - Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.
    - Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.
    - Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.
    - Sau khi thi xong thầy cô truy cập vào website: trangnguyen.edu.vn vào phần tra điểm, nhập mã thi để tra cứu kết quả thi của học sinh.
8. Tổ chức thi
    - Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

    - Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường) khi vào phòng thi.
    - Trước giờ thi chính thức 5 phút, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đăng nhập tài khoản. Sau đó cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi để mở bài thi và kết quả đó mới được công nhận.
    - Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài.
    - Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Bạn đã hoàn thành vòng thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Lịch sử thi” để xem điểm, thời gian làm bài thi của học sinh. Sau đó ghi vào biên bản theo MẪU SỐ 03- TNTT kết quả thi của thí sinh và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
    - CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.
    - Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách kết quả thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận. Sau đó, CBCT nộp danh sách kết quả thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

    - Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi và trên Bảng Vàng.
    - Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTT biên bản xử lí sự cố gửi về email: btc@trangnguyen.edu.vn để được hướng dẫn thi lại ngay.
    - Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi theo từng ca thi. Sau đó, hội đồng thi gửi kết quả thi theo MẪU SỐ 03– TNTT kết quả thi của thí sinh và clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn

9. Xếp hạng và khen thưởng

    - Xếp hạng: Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của học sinh theo điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài.
    - Khen thưởng: BTC cấp Quốc gia quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của BTC.
    - Tỉ lệ xếp giải như sau: 5% Giải Nhất; 5% Giải Nhì; 5% Giải Ba; 5% Giải Khuyến Khích.
10.Kinh phí
    - Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

    - Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu.
    - Với mong muốn tạo dựng sân chơi Toàn Tài (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự Nhiên, Xã hội) cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900633330; 02432045788; 0913032415; Email: btc@trangnguyen.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 ĐÃ KÝ

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG