HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI KHOẢN QUẢN LÍ ĐỂ TẠO MÃ THAM DỰ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - VÒNG SƠ KHẢO - CẤP TRƯỜNG

28/12/2022 | 18:55 161727

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUẢN LÍ CẤP TRƯỜNG

BTC xin thông báo
Năm 2023, BTC cấp tài khoản quản lý cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh để tạo mã tham dự.
Tài khoản giáo viên chỉ có quyền
1. Tạo tên lớp
2. Kích hoạt tài khoản học sinh
3. Đổi mật khẩu học sinh
4. Quản lý học sinh
Tài khoản quản lý cấp trường có 04 quyền như tài khoản giáo viên và các quyền sau:
5. Tạo mã ca thi cấp trường cho từng khối - lớp.
6. Xóa kết quả thi, cho học sinh thi lại.
7. Gửi - duyệt tài khoản thi lên cấp cao hơn.
8. Xem toàn bộ kết quả tham dự theo mã của trường.

VIDEO HƯỚNG DẪN


Lưu ý hướng dẫn
1. Mỗi trường chỉ có 01 tài khoản quản lý để tạo mã tham dự
2. Tài khoản quản lý tạo mã theo KHỐI và CA THI
3. Thời gian mã tham dự trùng với ca thi trong phòng, không kéo dài để tránh trường hợp học sinh mang mã về nhà làm bài bằng tài khoản khác. Học sinh không tham gia tại phòng có hội đồng giám sát thì không được công nhận kết quả
4. Mã chính là mã cấp trong phòng thi- mã phụ dự phòng nếu mã chính bị lỗi
5. Hủy mã: Hiện chưa có tính năng hủy mã, chỉ sửa đổi được thời gianDANH SÁCH TRƯỜNG GỬI ĐÚNG THÔNG TIN, BTC ĐANG GỬI THÔNG TIN VỀ EMAIL ĐĂNG KÝ
Thầy/cô vào nhận thông tin và tạo mã thi
Thời gian tạo mã thi bắt đầu từ ngày: 29/12/2022 đến ngày 12/01/2023
Thời gian thi từ ngày: 04/01/2023 đến ngày 12/01/2023)


Xem danh sách TẠI ĐÂY - BTC đã gửi

BTC sẽ hỗ trợ các trường vào ngày 3/1/2023


CÁC TRƯỜNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC TÀI KHOẢN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

https://forms.office.com/r/T7T4rpM2yG


Mọi thông tin yêu cầu xin gửi về email giaovien@trangnguyen.edu.vn

Trân Trọng