Hướng dẫn Nộp học phí qua thẻ Trạng Nguyên

11/09/2019 | 19:23 111644

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ QUA THẺ TRẠNG NGUYÊN


Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn hình thức nộp

Bước 1: Mua sách Trạng Nguyên Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, cào mã thẻ phí sau sách
Bước 2: Đăng nhập tài khoản và chọn hình thức nộp học phí
+ Học sinh đăng nhập TK trên hệ thống. Sau đó vào phần “Đóng học phí”+ Chọn hình thức nộp là “ Nạp thẻ trạng nguyên”.

 

Bước 3: Thực hiện nạp thẻ trạng nguyên

+ Nhập đúng mã thẻ và số seri. Nhấn nút “ Nạp thẻ”. Hệ thống báo “ Bạn đã nạp thẻ thành công” là hoàn thành