Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Hướng dẫn nhập dấu Tiếng Việt chuẩn

15/08/2019 | 14:30 6450

Hướng dẫn nhập dấu Tiếng Việt chuẩn sử dụng Unikey. Trong quá trình thi, phải sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn, không sử dụng bảng mã Unicode tổ hợp hay bảng mã khác

Trong quá trình đăng ký hay thi phải sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn, không sử dụng bảng mã Unicode tổ hợp hay bảng mã khác:

Không sử dụng bảng mã Unicode tổ hợp hay bảng mã khác:

Nếu máy tính chưa cài đặt Unikey, Hãy download tại trang chủ của Unikey - https://www.unikey.org/download.html (tác giả Phan Kim Long), không download các trang khác để tránh nhiễm Virus.

Phiên bản mới nhất UniKey 4.3 RC4, Build 180714

Tại màn hình Desktop, Click chuột phải vào My computer/Computer chọn Properties, tại dòng System > System type sẽ hiển thị hệ điều hành của bạn sửa dụng 32bit hay 64bit 
Download bản 32bit nếu hệ điều hành máy bạn đang sử dụng 32bit 
Download bản 64bit nếu hệ điều hành máy bạn đang sử dụng 64bit