HƯỚNG DẪN IN GIẤY KHEN ONLINE

27/05/2022 | 06:12 101881

BTC rất mong quý phụ huynh và thầy cô hỗ trợ BTC in giấy khen cấp Tỉnh - cấp Quốc Gia cho học sinh.
BTC kính gửi quý thầy cô và học sinh các đường link tải giấy khen online
Để in giấy khen online thầy cô vào link sau -> tìm đúng tỉnh của mình -> tìm tên học sinh và in
Vào ngày 1/6 thì giấy khen online sẽ hiển thị trong trang cá nhân của học sinh

1. GIẤY KHEN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TỈNH

https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EhdHn02eRGpAnWJToNglWQ8Bd9FF1N6TgPXzmtTwbU53oA?e=HOhYSE2. GIẤY KHEN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA

https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Egi4SoEUAexNhT2O4WEzdtQBCMJlA06I08-_sk2wjQFKEg?e=V2jXqC3. GIẤY KHEN TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH

STT Tỉnh Link giấy khen
1 An Giang https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eoklu72yj1tPrD6EPZOZOr4B7zr5lFJ50qzHVZzubx6qcQ?e=MzalI9
2 Bà Rịa – Vũng Tàu https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Ehbql7icwaJAhfrrpyFV754BgUtlAUhvYEYaKdc5dGH0TQ?e=Q82Z1R
3 Bắc Giang https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Et-gCQnZFbFDlvPWtvUDYJMBGZ7SCDSvR4vgV2E1iWiiUA?e=UfpAHU
4 Bến Tre https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EoZ49VCqGA5FgELU5Pojr38BoePxq3V8mXx4ZfZXNwVlaQ?e=TvjFH5
5 Bình Định https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eoh1-rP3yABMlvWauJssXvwBzkrOdT3KWVGWYBGgsMV48Q?e=ohvBaa
6 TP Đà Nẵng https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EgCMTOfyvi5EmD4s9ybvGGQBnyN4KzO6hfnCTrJNLMRjdg?e=cTZj1a
7 Điện Biên https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EmnNNRR11ZtFgkVbqrYJ7FEB80qN3BQHacuwzDHlweKVQg?e=Xd2byb
8 Gia Lai https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eucbrvq6D35Flqy1baQLgAgBgejvwCReb7VWH34xOf-_Xg?e=4HziNf
9 Hà Nam https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EpRgai-mgTpHufzI-RWH5_MBThf3S579Xj-ZB1nSoeYolA?e=8SPrRS
10 TP Hà Nội https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eq7UTwAzFZ5ImKVx1aUloFYBGSXCxeE4BD4BxVIGzoWzlw?e=wKVzkn
11 Hà Tĩnh https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EqSH7Zh5vQxAglEIaoUYf5ABnL8geOYroMGPbxt3avJi8w?e=ztBrdQ
12 TP Hải Phòng https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eu8XEVwa23JLm5j_7N6RsKYBpYugb4NNKAUM4tmULhO19g?e=J479nc
13 Hậu Giang https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Elie9gf-0RJCp8oIuZaUKLoBtZJHOp9sTes8tTmHA-ZO-w?e=4eFMSC
14 Hưng Yên https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EsfJjn2GvEpHn4CPjKNclm0BaCUK4Nq6-1QaZooNzJVzsw?e=Dhvntt
15 Kon Tum https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EkxzSUS9LDhAp1ohOZeloSUB1LLEe0-8aq1rzSDxsVfBJQ?e=u0S6us
16 Lai Châu

https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EmloIgZ0pBxNiJwUqX9CHQkB___gHpCAyMnX8Qhj51F4Hg?e=V4MlWG

https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Eq_PQulZaZtFpvWVUE5lnyoBH3_gpMk8z5wp-9Uk99_epg?e=aazMJj

17 Lâm Đồng https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EqUmzPEHMxZBtnmdAO9pSToBEDZ-aJWCp7xah9LOvP7pDA?e=SrVldI
18 Lạng Sơn https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EjvTT1fAaMhHqrCEggjegegBPFU9367iVZDLMPIW3Sxiaw?e=tUoVF5
19 Long An https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Evg8SCTW2HpOmnwRqtLyevYBMcTzc7q1vmnpOUS40-7CsQ?e=lQqgWz
20 Nghệ An https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EoxhI9ROZnVNtg9ZjuaHv5wBjeU29X6x7GVbcw9WgVrw4g?e=rMm6pq
21 Ninh Bình https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Emv4RFGKsdNKp_MAJl5jQz4BqP4ObDIsSFI-5YJKxKBNeg?e=MxdlY4Tỉnh Ninh Bình
22 Phú Yên  
23 Quảng Bình https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/El4N5UMPH7VOjAIHEjmkhboBqa40bc4sTjNsS9XUc_wwmg?e=B9xWrB
24 Quảng Nam https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EoYgRwcu9ERPhu9aob9u-JABXjVmhdlfwfDl8S08FIIecQ?e=dg1qtN
25 Quảng Ngãi https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Enozwf2cOsdChq8pASwBAyEBZpQpuzBhFWP18eOEa-veaA?e=WrDe1f
26 Quảng Ninh https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EggXmus13bNJpRepTQSeejoBGaQ69Qsz_pYJt2ZS4Sma9w?e=guRgnm
27 Sóc Trăng https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EoJzcjpk4ZJGjuBl0bEJe5kBujtoKn_iuW_g9_CEnWVH7A?e=01z9ZH
28 Tây Ninh https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EmurlcIKuURLgZnZhFDqcUEBzw4ucaVffHkdpAQGcMs-gw?e=Jtzl7G
29 TP Hồ Chí Minh https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Enmo_vSZcwRBjnPo_X8GVpcBo6JhzWAQff4QI_WG-WIWiw?e=8oMQ2v
30 Tiền Giang https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/Em06XpcGuQtHu15DIVyHW2cBoKPEOOoZAFA9mPMPZV-xiA?e=ePAzHA
31 Trà Vinh https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EmurlcIKuURLgZnZhFDqcUEBzw4ucaVffHkdpAQGcMs-gw?e=dm8OP6
32 Tuyên Quang https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EkCfdIGgnilMqsBjNYUU9lwBq9ll_Cb5RZsHVjc7fOpO-A?e=5nlZuw
33 Vĩnh Phúc https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EvFIGCFmA5pMnbh-uYDQ370BErldEHC0C5BdYIcsDkaicw?e=7YzY62


4. Các trường hợp sai thông tin, thầy cô cần hỗ trợ xin vui lòng điền thông tin vào link