HỎI ĐÁP VỀ KÌ THI HỘI - CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

28/02/2023 | 17:21 21549

BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt xin thông báo:

Để sự kiện thi Hội – cấp Tỉnh diễn ra thành công, tốt đẹp. BTC xin kính mời Quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn
thí sinh tham gia buổi livestream giao lưu trực tuyến vào 20h tối nay ngày 28/02. Tham gia buổi livestream, Quý
phụ huynh và học sinh sẽ được:

- Giao lưu với BTC về sự kiện thi Tỉnh sắp tới

- Giải đáp, bật mí về đề thi

- Giải đáp những thắc mắc khác (nếu có)

- Nhận quà tặng từ BTC

Buổi livestream sẽ được tổ chức trên trang cá nhân Facebook của BTC tại: https://www.facebook.com/trangnguyen.edu.vn.

Ngoài ra, Quý Phụ huynh và Thầy cô có thể tham khảo một số thông tin cần biết dưới đây:*CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN
 xem tại đây 


*SLIDE HƯỚNG DẪN SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC THI HỘI
 xem tại đây


*SLIDE HƯỚNG DẪN PHÒNG GIÁO DỤC TỔ CHỨC THI HỘI
 xem tại đây


*SLIDE HƯỚNG DẪN CÁC TRƯỜNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG
xem tại đây

MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG
MẪU BIÊN BẢN SỰ CỐ (đóng dấu đỏ lưu tại nhà trường)
MẪU KẾT QUẢ (kiểm tra điểm, cho học sinh ký và so sánh với kết quả trên hệ thống)

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH THI HỘI - SỞ GIÁO DỤC VÀ PHÒNG GIÁO DỤC LẬP VÀ GỬI VỀ EMAIL giaovien@trangnguyen.edu.vn

 • LƯU Ý VỀ KỲ THI HỘI - CẤP TỈNH
  - Hội đồng giám sát làm việc công bằng, nghiêm minh.
  - Học sinh chỉ được làm bài trong phòng thi mới được công nhận kết quả.

  - Học sinh làm bài trung thực, không nhận sự trợ giúp.
  - Học sinh vi phạm quy chế cả hội đồng bị hủy kết quả.
  + Sở Giáo dục & Đào Tạo
  + Phòng GD&ĐT
  + Hội đồng nhà trường: Quay lại video các ca thi, nếu không có video sẽ không được công nhận kết quả


  XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUẢN LÝ

MỘT SỐ HỎI ĐÁP THƯỜNG GẶP CẤP TỈNH:

Hạng mục

Câu hỏi

Trả lời

Thời gian thi - ca thi

Thời gian tổ chức vòng
thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố là khi nào?

Vòng số 18 - kì thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố.
+ Đợt 1: Từ ngày 13 - 16/03/2023 dành cho hội đồng Sở GD & ĐT và Phòng Giáo dục (PGD) thành lập.
+ Đợt 2: Từ ngày 24 - 25/03/2023 dành cho Hội đồng Nhà trường.
+ Hà Nội: Ngày 18/03/2023 dành cho khối 4 - 5 thi tập trung.
Thông tin chi tiết được đăng tải và cập nhật trên trang trangnguyen.edu.vn.

Ca thi diễn ra như thế nào?


Ca thi vòng khảo khí thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố TNTV cụ thể như sau:
- Khối 1: 7h30 - 8h10
- Khối 2: 8h15 - 9h05
- Khối 3: 9h10 - 9h50
- Khối 4: 9h55 - 10h35
- Khối 5: 10h40 - 11h20

*Ca thi buồi chiều dành cho trường hợp học sinh thi lại: Khối 1 đến khối 5: từ 14h - 16h.

Thông tin chi tiết được đăng tải và cập nhật trên trang trangnguyen.edu.vn.

Nội dung thi

Cách tính điểm và thời gian làm bài
như thế nào?

Số lượng bài tham dự: 02 bài.
Nội dung bài tham dự bao gồm:
+ 01 bài game 100 điểm (10 câu);
+ 01 bài trắc nghiệm 200 điểm (20 câu).
- Điểm tối đa của một bài tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố là 300 điểm.
Tổng thời gian làm bài của mỗi thí sinh là 30 phút.
Điểm và thời gian làm bài của thí sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

Cách thức tổ chức

Các trường có Sở GD tổ chức tham gia thế nào?

Sở Giáo dục & Đào tạo thành lập Hội đồng giám sát kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố.
- Hội đồng giám sát cử Cán bộ quản lí (CBQL) cấp Tỉnh/Thành phố nhận Tài khoản quản lí và tạo mã tham dự. Mã tham dự được CBQL bảo mật và chỉ cấp trong phòng thi. Tài khoản quản lí cấp Tỉnh/Thành phố sẽ trực tiếp xử lý sự cố cho thí sinh làm lại bài.
- Hội đồng giám sát có thể tổ chức tập trung tại một địa điểm, một số điểm trường hoặc tại các trường có thí sinh tham dự. Hội đồng cử giám thị giám sát chéo các phòng thi để đảm bảo công bằng, nghiêm minh.

Các trường có PGD đứng ra tổ chức
tham gia thế nào?

Phòng Giáo dục & Đào tạo thành lập Hội đồng tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố.
Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại các điểm thi. Hội đồng có thể tổ chức tập trung tại 1 địa điểm, 1 số điểm trường hoặc tại các trường có học sinh tham dự. Khi tổ chức, Hội đồng cử giám thị giám sát chéo để đảm bảo kì thi công bằng, nghiêm minh.

Các trường thi tự do - thi theo Hội đồng nhà trường 
tổ chức như thế nào?

Nhà trường thành lập Hội đồng tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố.
Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại trường. Khi tổ chức, Hội đồng giám sát cử giám thị coi thi để đảm bảo kì thi công bằng, nghiêm túc, không để thí sinh vi phạm quy chế.

Mã thi

Sở GD cấp mã thi về cho các trường
như thế nào?

Hội đồng giám sát cử Cán bộ quản lí (CBQL) cấp Tỉnh/Thành phố nhận Tài khoản quản lí và tạo mã tham dự. CBQL Sở GD tạo mã thi gửi về các PGD và các PGD gửi mã thi về cho các điểm thi trong khu vực.
- Mã tham dự được CBQL bảo mật và chỉ cấp trong phòng thi. Tài khoản quản lí cấp Tỉnh/Thành phố sẽ trực tiếp xử lý sự cố cho thí sinh làm lại bài thi 1 lần/1 thí sinh.

PGD cấp mã thi về cho các trường
như thế nào?

BTC sẽ gửi mã tham dự qua tài khoản quản lí cấp Quận/Huyện.
- CBQL cấp Quận/Huyện nhận mã thi trong tài khoản quản lí và gửi mã thi đến các trường, các điểm thi trong khu vực. Hội đồng nhận mã và bảo mật, mã chỉ cấp trong phòng thi.

- Mã thi BTC dự kiến cập nhật trong tài khoản quản lí cấp Huyện từ ngày 09/03 đến ngày 10/03, Thầy cô vào tài khoản quản lí cấp Huyện - vào danh sách mã tham dự để kiểm tra thông tin mã thi.

Các trường thi theo Hội đồng nhà trường
nhận mã thi ở đâu?

- BTC sẽ gửi mã tham dự qua tài khoản quản lí cấp Trường. Hội đồng nhà trường nhận mã và bảo mật, mã chỉ cấp trong phòng thi.
- Mã thi BTC dự kiến cập nhật trong tài khoản quản lí cấp Trường từ ngày 09/03 đến ngày 10/03, Thầy cô vào tài khoản quản lí cấp Trường - vào danh sách mã tham dự để kiểm tra thông tin mã thi.

Chọn thí sinh tham gia thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố

Các trường có Sở GD đứng ra tổ chức
thì chọn thí sinh dự thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố
như thế nào?

 Hội đồng chọn thí sinh tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố theo tiêu chí và điều kiện tổ chức của đơn vị.
+ Thí sinh đã tham dự vòng 17 theo tổ chức của Phòng Giáo dục, không vi phạm qui chế.
1. Sở GD&ĐT gửi danh sách đề nghị thí sinh tham dự cấp Tỉnh đến BTC để được xét duyệt.
2. BTC sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chí chọn thí sinh tham dự kì thi Hội - cấp Tỉnh.
3. Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

Các trường có PGD đứng ra tổ chức
thì chọn thí sinh dự thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố
như thế nào?

Hội đồng chọn thí sinh tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố theo tiêu chí và điều kiện tổ chức của đơn vị.
1. Thí sinh đã tham dự vòng 17 theo tổ chức của Phòng Giáo dục, không vi phạm    qui chế.
2. BTC và PGD chọn thí sinh theo điều kiện tổ chức của đơn vị. Phòng Giáo dục gửi danh sách thí sinh về BTC để xét duyệt.
3. Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

Các trường thi theo Hội đồng nhà trường
chọn thí sinh dự thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố
như thế nào?

- BTC chọn thí sinh tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố:
1. Thí sinh đã tham dự vòng 17 theo tổ chức của Nhà trường, không vi phạm quy chế.
2. BTC chọn thí sinh theo từng khối, từng trường. Số lượng thí sinh không vượt quá 30% số thí sinh tham dự cấp Huyện, không thấp hơn 230 điểm.
3. Hệ thống tự động xét duyệt thí sinh. Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

Sự cố

Học sinh gặp sự cố có được thi lại hay không?

Khi học sinh gặp sự cố, Hội đồng giám sát lập biên bản sự cố, đóng dấu đỏ và gửi về địa chỉ theo quy định của BTC để được hỗ trợ cho học sinh làm bài lại. Học sinh vào muộn sau 5 phút và thi lại không được xếp giải Nhất.

Các trường có Sở GDtổ chức
xử lý sự cố như thế nào?

Đối với Hội đồng Sở GD tổ chức, khi học sinh gặp sự cố Hội đồng giám sát lập biên bản sự cố gửi về Sở GD để được hỗ trợ cho học sinh thi lại.
- CBQL Sở GD dùng tài khoản quản lí cấp Tỉnh trực tiếp hủy vòng thi 18 và cho học sinh làm lại bài thi 1 lần /1 thí sinh.
- BTC hướng dẫn thầy/cô hỗ trợ thí sinh xóa bài khi gặp sự cố như sau:
Bước 1: Thầy cô đăng nhập vào trang web trangnguyen.edu.vn bằng thông tin tài khoản Quản lý cấp Tỉnh mà BTC cung cấp.
Bước 2: Chọn Trang cá nhân --> mục Xóa lịch sử tham dự. Chọn môn thi Tiếng Việt. Chọn khối của thí sinh cần xóa.
Ví dụ khối 2: Chọn Vòng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt – V18 - Cấp Tỉnh, bấm tìm kiếm.
Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả thi của tất cả thí sinh tham dự vòng cấp Tỉnh trong khối. Thầy cô tìm thông tin thí sinh cần xóa Vòng 18 -> đưa chuột vào biểu tượng Thùng rác tại cột Xóa lịch sử tham dự, bấm chọn Xác nhận để xóa Vòng 18.
Bước 4: Học sinh sẽ nhập mã thi - thi lại BÀI THI MỚI hệ thống cung cấp - Bài thi lại sẽ KHÓ hơn.

Các trường thi tập trung theo PGD
và các trường thi theo Hội đồng nhà trường
xử lí sự cố thế nào?


Trong quá trình thi học sinh gặp sự cố, Hội đồng Giám sát hoặc điểm trường lập Biên bản xử lí sự cố, gửi về đại chỉ email giaovien@trangnguyen.edu.vn bao gồm bản scan biên bản sự cố có dấu đỏ, chữ kí của Hiệu trưởng và biên bản sự cố file mềm (file excel) để BTC hỗ trợ học sinh tham gia thi lại.

Khen thưởng thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố

Các trường có Sở GD và PGD tổ chức
khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố
như thế nào?

Đối với Hội đồng giám sát chéo:
+ Sở Giáo dục đưa ra tiêu chí xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự kì Thi Hội - Cấp Tỉnh/Thành phố theo tiêu chí riêng của từng Tỉnh/Thành phố.
+ Đối với các Phòng Giáo dục tổ chức tập trung: BTC xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố theo tỉ lệ tham dự của từng quận/huyện.

Các trường thi theo Hội đồng nhà trường
khen thưởng cấp Tỉnh/Thành phố
như thế nào?

Đối với Hội đồng giám sát nhà trường: BTC xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố theo tỉ lệ tham dự của từng khối, từng trường.

Chọn thí sinh thi Đình - cấp Quốc Gia

Các trường có Sở GD và PGD tổ chức
chọn thí sinh cấp Quốc Gia
như thế nào?

Đối với các tỉnh tổ chức thi tập trung, giám sát chéo, BTC sẽ phối hợp với Sở giáo dục để chọn thí sinh tham dự kì Thi Đình - cấp Quốc Gia.

Các trường thi theo Hội đồng nhà trường
chọn thí sinh như thế nào?

Đối với các tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC sẽ chọn thí sinh tham dự kì Thi Đình – cấp Quốc Gia theo tiêu chí của BTC.

Khác

Có được xét duyệt thêm thí sinh
hay thay đổi thí sinh không?

BTC không hỗ trợ xét duyệt thêm thí sinh hay xét duyệt thay thế thí sinh tham gia vòng thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt.

Sửa đổi thông tin - cập nhật thông tin

Hiện tại đang diễn ra vòng thi, học sinh chỉ đổi được tên lớp, điền đầy đủ thông tin phụ huynh. Các trường hợp đổi chuyển trường, sai họ tên, thầy cô xin xác nhận, đóng dấu đỏ nhà trường và gửi về email giaovien@trangnguyen.edu.vn
 

Quý thầy cô và phụ huynh cần hỗ trợ xin gửi về email: giaovien@trangnguyen.edu.vn
Hiện tại BTC không hỗ trợ qua tổng đài và điện thoại.