ĐỀ THI THAM KHẢO TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÀ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

26/09/2022 | 22:26 144017


ĐỀ THI THAM KHẢO TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÀ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CÁC CẤP


Nhân dịp chào đón năm học mới, BTC Trạng Nguyên xin gửi tặng quý thầy cô, phụ huynh và học sinh bộ đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài gồm:
- Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2020 - 2021
- Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm 2021 - 2022
- Đề thi Trạng Nguyên Toàn Tài năm 2020 - 2021 
- Đề thi Trạng Nguyên Toàn Tài năm 2021 - 2022
  
    Bộ đề thi là tài liệu miễn phí BTC kính tặng quý thầy cô, phụ huynh và học sinh.
Thầy cô lưu về máy, không sao chép, chia sẻ lên các nhóm.
Không kinh doanh dưới mọi hình thức.

Nếu thầy cô/phụ huynh phát hiện trường hợp mua bán tài liệu, thầy cô/phụ huynh vui lòng báo lại cho BTC để BTC kiểm tra.


  BTC kính gửi đường link: https://trangnguyeneduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/giaovien_trangnguyen_edu_vn/EhSWQVZHaJJHkyV_0yjhEagBrAWxcjvHfX1uRXI--WVsiQ?e=30Yoxc

TẢI ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TẠI ĐÂY (TÀI LIỆU BTC TẶNG)

    BTC cảm ơn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành             và ủng hộ cuộc thi trong thời gian qua.

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

- Hotline: 1900633330 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

- Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn