Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Thứ ba, 25/10/2016 | 15:01 GMT+7

ĐỀ THI GIỮA KỲ I - MÔN TOÁN LỚP 1

THỜI GIAN; 40 PHÚT

Bài 1: Tính

1+5=
2+3=
3+6=
4+5=
5+4=
Bài 2: Số nào nhỏ nhất trong các số sau:

a. 8              b. 9                    c. 1                          d.0
Bài 3: Số nào lớn nhất trong các số sau:

a.0                      b. 8                  c.9                      d.1
Bài 4: Điền <, >, =

5.......8                                  2........2

7.......0                                  5+2........1+4

0.......9                                 9.........4 + 5
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………………………............

Đoạn AC dài 6cm: ……………………………………………


Bfi 6: Viết theo thứ tự từ bé đến lớn

8, 4 , 10 , 12 , 9:……………………………………
3, 6, 9, 8, 12:……………………………………


 

Top