Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Thứ ba, 25/10/2016 | 15:01 GMT+7

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống             

2 +  …    = 3             …  + 3 = 4             …   + 2 = 5             …  + 0 = 5    

Bài 2: Tính

1 + 3  = ……                      3  + 2 = …             4 + 1 = ……

1 + 3 + 1 = ……               3 + 1 + 1 =  …        2 + 0 + 1 =…… 

Bài 3: Điền dấu  “>; <; = ”

2 + 3 ….5                         2 + 2….1 + 2                  1 + 4 …4 + 1

2 + 2…5                           2 + 1…1 + 2                   5 + 0…2 + 3

Bài 4:   Số  ?

1  + … =  1                                1  + … =  2

 …+  3   =  3                                2  + … =  2

Top