Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Lớp 1 - Tiếng Anh- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Thứ ba, 25/10/2016 | 15:02 GMT+7

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 1

THỜI GIAN: 40 PHÚT

Câu 1: Nối các tranh với từ tiếng anh của chúng

             

 

                 

apple   car strawberry cat book

Câu 2: Sắp xếp những chữ cái sau thành chữ có nghĩa với hình cho sẵn:

                                                

       aplep                                    cilenp                                          telba

=>.............                              =>............                                  =>............

                                                     

         god                                                kyemon                                          nabana

=>.................                                   =>...................                                =>...................

Câu 3: Khoanh vào đáp án đúng 

1.What is this ?    

- It is a .........

A. pen                                 B. ruler                             C. ink

2: How many apple? 

A. one                                 B. two                              C. three

3: How many cars ? 

A. four                                B. five                             C. six

4: What color is it ? 

- It is..........

A. blue                              B. red                              C. black

5: Who is this ? 

- This is ........

A. mon                              B. baby                            C. dad

            

Top