Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 2

Thứ ba, 07/02/2017 | 08:41 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 3576

Lớp 2

Câu 1: Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 2 là số nào?

◌ 12                         ◌ 13

◌ 14                         ◌  31

Câu 2: Em hãy tìm câu dùng đúng nghĩa của từ rực rỡ trong các câu dưới đây:

◌ Quyển vở mới đẹp rực rỡ.                        ◌ Những chú chim bay rực rỡ.

◌ Bạn Lan có mái tóc rực rỡ.                       ◌ Ngoài vườn, hoa nở rực rỡ.

Top