Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Bài tập hay môn toán - tiếng việt lớp 1

Thứ ba, 07/02/2017 | 08:49 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 3323

Lớp 1

Câu 1: Lan được mẹ dẫn vào cửa hàng mua giày. Lan thử đôi giày cỡ 30 thì thấy chật, thử đôi giày cỡ 32 thì thấy rộng. Hỏi bạn Lan nên thử đôi giày cỡ bao nhiêu thì có thể vừa chân?

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: "Sau cơn mưa trời lại ...........".

◌ tối                           ◌ đen

◌  xám                       ◌ sáng

Top