Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Đề thi & lời giải

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

24/07/2019 | 05:502958

VÒNG 11 BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:50312

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Quyển 1B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

Quyển 1B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

24/07/2019 | 05:501807

Đáp án sách Trạng Nguyên quyển 1b.
Có các chủ đề về:.....
Số lượng câu hỏi:....

Lớp 1 - Tiếng Anh- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 1 - Tiếng Anh- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:505988

Đề thi tiếng anh giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn tiếng anh. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về từ mới, ngữ pháp, viết lại từ thông qua hình ảnh cụ thể nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Quyển 5A: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 7, 8, 9, 10

Quyển 5A: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 7, 8, 9, 10

24/07/2019 | 05:504629

VÒNG 7 Bài 1: CHÓ CON THÔNG MINH

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 17, 18,19

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 17, 18,19

24/07/2019 | 05:5015053

VÒNG 17 BÀI 1 : CHÓ CON THÔNG MINH

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 14, 15, 16

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 14, 15, 16

24/07/2019 | 05:507488

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 14, 15, 16

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:50308

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:509995

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:50218

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

« 1 2 3 4 5 6 7 »