Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Đề thi & lời giải

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:509087

Đề thi Toán giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về phép tính cộng, tính độ dài, so sánh số có một chữ số nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:50614

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:50601

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:50414

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:50232

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:50527

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:5067

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:50105

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:5094

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:5070

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

« 1 2 3 4 5 »
Bài văn tiếng anh

Bài văn tiếng anh

15/08/2019 | 14:3050454

Một giáo viên dạy tiếng Anh gặp đồng nghiệp than vãn....