LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

15/08/2019 | 13:5221076

 Đoạn 1: Thuở đi học . . . .sẵn lòng

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:502774

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

Quyển 3B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

24/07/2019 | 05:505176

VÒNG 11 BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:5013829

Đề thi tiếng việt giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về âm, vần, câu, chính tả, ngữ pháp và dấu thanh nhằm giúp học sinh đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:501975

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:501471

Lớp 4 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:50801

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:5091244

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 11, 12, 13

24/07/2019 | 05:508171

VÒNG 11 BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:50818

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

« 1 2 3 4 »