Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Đề thi & lời giải

Phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt Tuần 22

Phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt Tuần 22

03/03/2020 | 17:0638634

Thầy cô giáo có thể tải phiếu bài tập Tiếng Việt và Toán để giao cho học sinh làm ở nhà.

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

15/08/2019 | 13:5215770

 Đoạn 1: Thuở đi học . . . .sẵn lòng

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:5011152

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:506360

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:508893

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 1 - Tự nhiên & xã hội  - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 1 - Tự nhiên & xã hội - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:504231

Đề thi kiểm tra tự nhiên và xã hội giữa học kỳ 1 lớp 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về các bộ phận trên cơ thể người, những hoạt động có ích cho sức khỏe nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:509065

Đề thi Toán giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn Toán. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về số, phép tính cộng hàng dọc, hàng ngang, so sánh các số có một chữ số nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:50590

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:501122

Lớp 2 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:50589

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:50556

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

« 1 2 3 4 »