LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

15/08/2019 | 13:5223111

 Đoạn 1: Thuở đi học . . . .sẵn lòng

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:504671

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:501750

Lớp 5 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:503287

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:503469

Lớp 5 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:5049767

Bài kiểm tra tiếng việt giữa học kỳ 1 lớp 1 giúp các bé kiểm tra lượng kiến thức về phần âm, vần, từ và câu. Học sinh được ôn luyện tổng hợp kiến thức môn Tiếng Việt. Đề thi có nội dung ôn tập theo hướng càng ngày càng nâng cao hơn, mở rộng hơn những kiến thức mà học sinh đã học tại trường trong tháng trước đó.

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

24/07/2019 | 05:502269

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 4

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:50105137

Lớp 3 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:503843

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Quyển 4A: Phần Trạng nguyên Tiếng Việt - Vòng 7, 8, 9, 10

Quyển 4A: Phần Trạng nguyên Tiếng Việt - Vòng 7, 8, 9, 10

24/07/2019 | 05:508392

VÒNG 7 Bài 1: CHÓ CON THÔNG MINH

« 1 2 3 4 »