Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Đề thi & lời giải

Phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt Tuần 22

Phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt Tuần 22

03/03/2020 | 17:0657108

Thầy cô giáo có thể tải phiếu bài tập Tiếng Việt và Toán để giao cho học sinh làm ở nhà.

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

LỚP 4 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KỲ I

15/08/2019 | 13:5217424

 Đoạn 1: Thuở đi học . . . .sẵn lòng

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 1

24/07/2019 | 05:5042679

Bài kiểm tra tiếng việt giữa học kỳ 1 lớp 1 giúp các bé kiểm tra lượng kiến thức về phần âm, vần, từ và câu. Học sinh được ôn luyện tổng hợp kiến thức môn Tiếng Việt. Đề thi có nội dung ôn tập theo hướng càng ngày càng nâng cao hơn, mở rộng hơn những kiến thức mà học sinh đã học tại trường trong tháng trước đó.

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 1 - Tiếng Việt - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:5010244

Đề thi tiếng việt giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn tiếng việt. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về từ, vần, câu, chính tả và ngữ pháp nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 1 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:5014693

Đề thi Toán giữa học kỳ 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra kiến thức về phép tính cộng, tính độ dài, so sánh số có một chữ số nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 1 - Tiếng Anh- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 1 - Tiếng Anh- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:505871

Đề thi tiếng anh giữa học kỳ 1 lớp 1 giúp củng cố, rèn luyện các kiến thức đã được học trong sách giáo khoa đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức và bồi dưỡng cho học sinh về môn tiếng anh. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước đó. Đề thi kiểm tra, củng cố từ mới, ngữ pháp, viết lại từ thông qua hình ảnh cụ thể nhằm giúp học sinh ôn luyện, đạt kết quả cao trong bài thi giữa kỳ của mình.

Lớp 1 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 1 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:504412

Lớp 1 - Tự nhiên & Xã hội- Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

24/07/2019 | 05:503839

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 2

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

24/07/2019 | 05:50941

Lớp 2 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 5

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

24/07/2019 | 05:50858

Lớp 3 - Toán - Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3

« 1 2 3 4 »