Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Đề thi giữa kỳ II - Lớp 5

15/08/2019 | 14:30 16874

KIỂM TRA GIỮA KỲ II TIẾNG VIỆT – LỚP 5

KIỂM TRA GIỮA KỲ II

TIẾNG VIỆT – LỚP 5

  1. VIẾT

Chiều

Gió nhè nhẹ bước qua khu rừng do. Đàn chim giăng giăng bay về tổ. Một vài con tách đàn dang rộng cánh lượn lờ dường như còn nuối tiếc ánh tà dương. Một con thuyền lẻ loi dương buồm trôi theo dòng sông uốn khúc giữa cánh đồng phía bắc khu rừng. Không gian tĩnh mịch. Bỗng từ đâu đó, một giọng sáo vút lên, du dương, trầm bổng, gửi vào không trung một giai điệu dịu dịu, vương vấn chút sầu tư.

  1. Tả một nghệ sĩ hài mà em biết.
  2.  Đọc thành tiếng:         Thái sư Trần Thủ Độ

(SGK Tiếng việt 5, tập 2, trang 15- 16)

 

Câu 1. Cách đối xử của Trần Thủ Độ với người xin chức câu đương thể hiện điều gì?

a. Ông là người nghiêm khắc trong công việc.

b. Ông tỏ thái độ bất hợp tác với kẻ xin chức câu đương.

c. Có ý răng đe kẻ coa ý định mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước.

Câu 2: Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xứ lí như thế nào?

a. La mắng, khiển trách người quân hiệu.

b. Không trách móc mà còn thưởng cho vàng bạc.

c. La mắng và đuổi việc người quân hiệu.

Câu 3: Khi có tên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, thái độ của Trần Thủ  Độ như thế nào?

a. Tức giận, quát tháo và cho rằng người ấy vu khống mình.

b. Nhận lỗi và xin vua thăng chức cho viên quan dám nói thẳng.

c. Nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

Câu 4: Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người thế nào?

a. Thẳng thắn.

b. Nghiêm minh.

c. Cương quyết.

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu 1: Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong hai câu thơ sau, cho biết đó là loại câu gì?

a. Vì nó ốm, nó không đi làm được.

b. Vì ốm, nó không đi làm được.

Câu 2: Xác định quan hệ từ trong câu ghép sau đây và cho biết câu ghép này thuộc loại nào?

Nếu lớp bạn đứng nhất thì chúng tôi cũng vào hàng thứ hai.

 

Câu 3: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu ghép sau đây:

Dù ai nói ngã, nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Câu 4: Tìm từ đồng âm trong câu ca dao sau và nói lên ý nghĩa của chúng.

Vì cam cho quýt đèo bòng

Vì em nhan sắc cho lòng anh say.

 

MÔN TOÁN