Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 5B : Phần Trạng Nguyên Toán - Bài 11 đến Bài 20

Thứ tư, 31/05/2017 | 10:36 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 2895

BÀI 11 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

BÀI 12 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
8 420 3 17 7200 1032 2005000 91 2,8 88,44

 

BÀI 13 : HỔ CON THIÊN TÀI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
2016 x 2 - 2015 = 2017 1234 x 2 - 2345 = 123 1998 : 3 + 120 = 786 125 x 0,4 + 135 = 185 125 : 0,5 - 125 = 125 273 : 0,3 + 90 = 1000

 

BÀI 14 : MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng lần lượt là : 1 và 19; 2 và 4; 3 và 12; 5 và 13; 6 và 14; 7 và 20; 8 và 15; 9 và 16; 10 và 17; 11 và 18.

 

BÀI 15 : RỒNG VÀNG VUI TÍNH

 

BÀI 16 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
60 9,6 9 75m 48 45 26

 

BÀI 17: NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái được đánh thứ tự từ 1 đến 10, từ trên xuống dưới.

Cột bên phải được đánh thứ tự từ A đến K, từ trên xuống dưới.

Đáp án đúng lần lượt là :

1 - F, 2 - I, 3 - C, 4 - K, 5 - A, 6 - H, 7 - B, 8 - G, 9 - D, 10 - E.

 

BÀI 18 : DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
315 60 1827 1,2 19 000 000 1008m2 125cm3 3

 

 

BÀI 19 : GÀ CON CHĂM CHỈ

 

BÀI 20 : CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
1,55 km/giờ   90000 x 100 : 9   6036 \frac{2}{4};\frac{3}{6};\frac{4}{8}   50,24cm2
Top