Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 5B : Phần Trạng Nguyên Toán - Bài 1 đến Bài 10

Thứ tư, 31/05/2017 | 09:54 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 2846

BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 2 : TRÂU VÀNG TÀI BA

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
40 2500 > 3127000 375 = > 438 81360 <

 

BÀI 3 : HỔ CON THIÊN TÀI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
2 x 7,8 + 3,7 = 19,3 3,69 : 3 + 5,7 = 6,93 3625 x 2 + 1235 = 8485 9524 - 2 x 2512 = 4500 0,2 x 3112 + 6352 = 6974,4 0,5 x 2415 + 3631 = 4838,5

 

BÀI 4 : MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng lần lượt là : 1 và 20; 2 và 14; 3 và 18; 4 và 19; 5 và 17; 6 và 8; 7 và 13; 9 và 16; 10 và 11; 12 và 15.

 

BÀI 5 : RỒNG VÀNG VUI TÍNH

 

BÀI 6 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 6 Câu 7 Câu 8
1600 1360 30 \frac{9}{10} 12 100 96000

Câu 5 : 36

BÀI 7 : NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái được đánh thứ tự từ 1 đến 8, từ trên xuống dưới.

Cột bên phải được đánh thứ tự từ A đến H, từ trên xuống dưới.

Đáp án nối đúng là :

1 - H, 2 - F, 3 - A, 4 - B, 5 - C, 6 - J, 7 - D, 8 - I

 

BÀI 8 : DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
54,76m2 đáp án thứ 4 từ trên xuống \frac{3}{10}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5} XX 29,3 985 20,16 81

 

BÀI 9 : GÀ CON CHĂM CHỈ

 

BÀI 10 : CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
500dm2 \frac{3}{10} 43 1,463m2 119000 đồng thứ hai 355 7 giờ 45 phút

 

Top