Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 17, 18, 19

Thứ ba, 30/05/2017 | 17:31 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 3957

VÒNG 17

BÀI 1: CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1: Hồ Kẻ Gỗ

Câu 2: tính từ

Câu 3: từu đồng âm

Câu 4: quan hệ từ

Câu 5: nơi chốn

Câu 6: thi sĩ

Câu 7: thì, và

Câu 8: lưu cữu

Câu 9: Đói cho sạch, rách cho thơm

BÀI 2: LỢN CON TRUNG THỰC

 

BÀI 3: CHUỘT VÀNG TÀI BA

VÒNG 18

BÀI 1: TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

bán

khơi nhớ gói yếu nhà nhà tướng ly

 

BÀI 2: HỔ CON THIÊN TÀI

Mỗi ô chữ được đánh thứ tự theo vần ABC, từ trái sang phải.

Đáp án của các câu lần lượt là :

Câu 1 : C D E K A B L H I F G M

Câu 2 : K L A H I B F G M D E C L

Câu 3: I A B C H F G D E K

Câu 4: C D E A B I K F G H L

Câu 5 : G E F A B H C D I

Câu 6 : I K L F G H C D E M A B N

Câu 7 : A G H F B C D E I

 

BÀI 3: MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng là:

1 và 18,   2 và 20,   3 và 11,     4 và 7,    5 và 12,    6 và 9,     8 và 16,     10 và 17,    13 vfa 19,     14 và 15

 

VÒNG 19

BÀI 1: RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1: Tuy...nhưng

Câu 2: Bao nhiêu.... bấy nhiêu

Câu 3: Vì... nên

Câu 4: Nếu...thì

Câu 5: mỉm cười

Câu 6: ca dao

Câu 7: dấu phẩy

Cây 8: anh hùng

Câu 9: động từ

Câu 10: tính từ

BÀI 2: NGỰA CON DŨNG CẢM

Đáp án đúng là:

1 - g,      2 - h,   3 - i,    4 - k,     5 - a,    6 - b,    7 - c,    8 - d,    9 - e,    10 -f

BÀI 3: DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1: quyền lợi

Câu 2: Trẻ người non dạ

Câu 3: dấu ngoặc kép

Câu 4: Rê - mi là đứa trẻ có tâm hồn

Câu 5: Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội

Câu 6: nơi chốn

Câu 7: só sánh và nhân hóa

Câu 8: lúc muốn cười, lúc muốn khóc, nhớ mẹ, cảm tưởng mẹ đng ở nhà.

Câu 9: Thì bay hay bò cũng vô nghĩa như nhau

Câu 10: được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

Top