Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 5B: Phần Trạng Nguyên Tiếng Việt - Vòng 14, 15, 16

Thứ ba, 30/05/2017 | 17:31 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 4327

VÒNG 14

BÀI 1: LỢN CON TRUNG THỰC

 

BÀI 2 CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 3: TRÂU VÀNG UYÊN BÁC 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
chín mưa kêu đau bất quỳ vinh thử sống bại

 

VÒNG 15

BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI

Mỗi ô chữ được đánh dấu theo thứ tự ABC, từ trái sang phải.

Đáp án của từng câu lần lượt là :

Câu 1: C D A I F E G H K

Câu 2: C F H A B G E D I

Câu 3: A C D B E H I F G L

Câu 4: A B E H I C F G D K

Câu 5: A B C E I K D F H G L

Câu 6: A H K I G F B E C D L

 

BÀI 2: MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng là: 1 và 18,   2 và 19,   3 và 8,   4 và 13,    5 và 11,   6 và 17,     7 và 12,    9 và 20,     10 và 16,    14 và 15

 

BÀI 3: RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1: càng...càng

Câu 2: càng...càng

Câu 3: bao nhiêu....bấy nhiêu

Câu 4: mừng thọ thầy giáo Chu

Câu 5: Cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa

Câu 6: cao thượng

Câu 7: truyền thống

Câu 8: Ai

Câu 9: mùa thu

Câu 10: Vì Giu - li - ét - ta còn bố mẹ, Ma -ri - ô muốn nhường sự sống cho cô.

 

VÒNG 16

BÀI 1: NGỰA CON DŨNG CẢM

Đáp án đúng là:

1 - e,    2 - f,    3 - a,   4 - b,     5 - c,     6 - d,     7 - i,    8 - k,    9 - g,    10 - h

 

BÀI 2: DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1: thị giác

Câu 2: áo dài

Câu 3: cuộc sống làng quê Việt Nam

Câu 4: đại từ

Câu 5: trong - đục

Câu 6:

Tính từ: rét, heo heo, lâm thâm, run, non

Động từ: ra, cấy, lội

Câu 7: từ đồng âm

Câu 8: yê

Câu 9: hiệp định

Câu 10: Cho dù

 

BÀI 3: KHỈ CON NHANH TRÍ

+ thổ, thánh

+ điểm, đạo, lí, chính, chỉ

 

Top