Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 5B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Anh - Bài 11 đến Bài 20

Thứ tư, 31/05/2017 | 11:59 GMT+7

Lượt đọc: 3920

BÀI 11 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 12 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

1 2 3 4 5 6
i c d t s i

 

BÀI 13 : HỔ CON THIÊN TÀI

1 : Don't play with the knife, David.

2 : I like riding bike in my free time.

3 : One day, he found a seed and grew it.

4 : Folk tales are often very interesting.

5 : He would like to be an architect in the future.

BÀI 14 : MÈO CON NHANH NHẸN

Answers : 1 and 12; 2 and 11; 3 and 10; 4 and 9; 5 and 8; 6 and 7; 13 and 16, 14 and 15.

 

BÀI 16 : NGỰA CON DŨNG CẢM

I am going to  visit Thien Mu Pagoda this week.
The temple is more interesting than I expected.
Ha Noi is smaller than my hometown.
Life here in my village is quiet and so peaceful.
My new classmate is a  qquiet person.

 

BÀI 17 : DÊ CON THÔNG THÁI

1 : It's such a snowy day.

2 : They are playing outside in the snow.

3: They are making snowman with black eyes and red nose.

4 :

5 : 

BÀI 18 : KHỈ CON NHANH TRÍ

+ wonderful, swing, tomorrow

+ warm, windy, writer, winter

BÀI 19 : CHÓ CON THÔNG MINH

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
work in the factory opposite a carton of lemonade Thien Mu pagoda winter

 

Top