Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 4B : Phần Trạng Nguyên Toán - Bài 11 đến Bài 20

Thứ ba, 30/05/2017 | 16:55 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 2793

BÀI 11 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 12 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4  Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
252 3 3 68446 76140 > < \frac{13}{12} \frac{71}{90} \frac{17}{15}

 

BÀI 13 : HỔ CON THIÊN TÀI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
235 x 10 + 25 = 2375 253 - 7 x 25 = 78 445 : 0,5 + 236 = 1126 3651 : 3 + 352 = 1569 652 x 1,5 + 368 = 1346 4550 : 5 + 9652 = 10562

 

BÀI 14 : MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng lần lượt là : 1 và 5; 2 và 10; 3 và 14; 4 và 6; 7 và 18; 8 và 16; 9 và 11; 12 và 19; 13 và 17; 15 và 20.

 

BÀI 15 : RỒNG VÀNG VUI TÍNH

BÀI 16 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 6 Câu 7 Câu 8
17 - 11 30 35 41 15000 12000  24

 

BÀI 17 : NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái được đánh thứ tự từ 1 đến 10, lần lượt từ trên xuống dưới.

Cột bên phải được đánh thứ tự từ A đến K, lần lượt từ trên xuống dưới theo bảng chữ cái.

Đáp án nối lần lượt là : 1 - F; 2 - K, 3 - G; 4 - A; 5 - B; 6 - I; 7 - H; 8 - E, 9 - D, 10 - C.

 

BÀI 18 : DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
2358 70m 3 góc vuông 19,6 18 5 6 - 12 162

 

 

BÀI 20 : CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
314 \frac{1}{4} 18 4 năm 9 57000 đồng 500 viên gạch

 

Top