Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 4B : Phần Trạng Nguyên Toán - Bài 1 đến 10

Thứ ba, 30/05/2017 | 15:28 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 2773

BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 2 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
\frac{23}{12} \frac{15}{8} \frac{1}{2} \frac{9}{4} \frac{2}{3} + \frac{23}{80} \frac{7}{10} \frac{23}{10} \frac{4}{3}

 

BÀI 3: HỔ CON THIÊN TÀI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
35 : 5 + 25 = 32 31 x 2 + 17 = 79 891 : 3 - 65 = 232 891 : 9 + 61 = 160 882 : 3 + 9 = 303 2007 - 1103 - 219 = 685

 

BÀI 4 : MÈO CON NHANH NHẸN

Đáp án đúng lần lượt là : 1 và 10; 2 và 19; 3 và 18; 4 và 16; 5 và 17; 6 và 9; 7 và 20; 8 và 12; 11 và 14; 13 và 15.

 

BÀI 5 : RỒNG VÀNG VUI TÍNH

 

BÀI 6 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
5 720 83 216 34 9 đúng

 

BÀI 7 : NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái được đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ 1 đến 7.

Cột bên phải được đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ A đến G.

Đáp án lần lượt là : 1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - G; 6 - E; 7 - F.

 

BÀI 8 : DÊ CON THÔNG THÁI

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
1010 - XI 14400 đồng 9 lần \frac{4}{3} 12 4 8 góc nhọn 18

 

BÀI 9 : GÀ CON CHĂM CHỈ

 

BÀI 10 : CHÓ CON THÔNG MINH

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
648000 đồng 40 cột lan can 75mét vuông 6 cặp 5150g 45  12 x 2 + 10 40m

 

Top