Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 4B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Anh - Bài 11 đến Bài 20

Thứ ba, 30/05/2017 | 17:35 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 3122

BÀI 11 :CHUỘT VÀNG TÀI BA

 

BÀI 12 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

1 2 3 4 5
p r c l c

 

BÀI 13 : HỔ CON THIÊN TÀI

I often go to bed at 10 p.m
I want to be a clerk in the future.
Chicken salad is my favourite food.
I am going to buy a piece of chocolate.
My brother is bigger and taller than me.

 

BÀI 14 : MÈO CON NHANH NHẸN

Answers: 1 and 15; 2 and 6; 3 and 5; 4 and 11; 7 and 16; 8 and 12; 13 and 14; 9 and 10.

 

BÀI 15 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
I am going to visit museum. I often decorate my house on Tet holiday. My favourite food and drink is beef and lemonade. taller than me. is sale assistant.

 

BÀI 16 : NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ 1 đến 5

Cột bên phải đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ A đến E.

Đáp án nối đúng lần lượt là : 1 - C; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - B.

 

BÀI 17 : DÊ CON THÔNG THÁI

1 : She works in a TV program.

2 : She always has a cup of coffee and a piece of bread.

3 : She goes to work by car.

4 : She starts working at five o'clock.

5 : Because it's very interesting and she also has a lot of time in the afternoon to do many other things.

 

BÀI 18 : KHỈ CON NHANH TRÍ

+ cruise, working.

+ display, dinner, festival, mobile.

 

BÀI 19 : CHÓ CON THÔNG MINH

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
America jumper play the violin go for a picnic doctor

 

 

 

Top