Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Quyển 4B : Phần Trạng Nguyên Tiếng Anh - Bài 1 đến Bài 9

Thứ ba, 30/05/2017 | 17:16 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 2948

BÀI 1 : CHUỘT VÀNG TÀI BA

BÀI 2 : TRÂU VÀNG UYÊN BÁC

 1   2  3  4  5
n c t r a

 

BÀI 3 : HỔ CON THIÊN TÀI

 1   2  3  4  5
supermarket nurse delicious building scarf

 

BÀI 4 : MÈO CON NHANH NHẸN

Answers : 1 and 6, 2 and 7; 3 and 18; 4 and 19; 5 and 17; 8 and 15; 9 and 11; 10 and 12; 13 and 20; 14 and 16.

 

BÀI 5 : RẮN CON TINH NGHỊCH

Question 1  Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
uild rocodile cary read lim - eautiful

 

BÀI 6 : NGỰA CON DŨNG CẢM

Cột bên trái được đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ 1 đến 5.

Cột bên phải được đánh thứ tự từ trên xuống dưới, từ A đến E.

Đáp án nối đúng lần lượt là : 1 - D; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - C

 

BÀI 7 : DÊ CON THÔNG THÁI

1 : Because today is Sunday and he doesn't have to go to school.

2 : Thomas is going to the bakery in the afternoon to buy his sister Sarah a birthday cake.

3 : Tonight they are going to have a party.

4 : No, we won't.

5 : He is going to make a card for her.

 

BÀI 8 : KHỈ CON NHANH TRÍ

+ delicious, clerk

+ wear, December, repeat, stronger.

 

BÀI 9 : CHÓ CON THÔNG MINH

Question 1  Question 2 Question 3 Question 4 Question 5
Mid - Autumn Festival vegetables worker eight o'clock have dinner

 

Top